Adresă către avocații din baroul Olt, cu privire la posibilitatea de a participa, fără costuri, la două proiecte cu finanțare europeană, în curs de implementare.

Detalii despre proiecte și despre depunerea candidaturilor se pot consulta pe site-ul UNBR la adresele:

1. Proiectul Cross-border Family Matters: A tour de table of good practices (Eveniment de formare avansată – „Gestionarea procedurilor de răpire transfrontalieră de copii. Noutățile aduse de Regulamentul Bruxelles IIa reformat”)

2. Proiectul LAWYEREX (schimb de experiență între avocați din țările Uniunii Europene)

-BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU PARCHETUL ȘI TRIBUNALUL OLT – Borderoul lunii IUNIE 2021

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul lunii IUNIE 2021 depus la PARCHETUL și TRIBUNALUL   OLT.     

  Începând cu data de 11.08.2021,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează sa o primească, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunii IUNIE 2021 depus la  PARCHETUL și TRIBUNALUL OLT- pentru luna  IUNIE 2021  –au fost virate în data de 03.08.2021  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi.

Competiţia sportivă “Liga companiilor” 14 – 18 iulie 2021

       În perioada 14 -18 iulie  2021, echipa de fotbal a Baroului Olt a participat la  Competiţia sportivă “Liga companiilor”  14 – 18 iulie 2021, dedicate entităţilor juridice.  Competiţia a fost organizată  la Mangalia, cu sprijinul Primăriei locale. Echipa noastră a jucat în grupă cu Poliţia Mangalia, Marina Mangalia şi Pepsi Co Bucureşti. Băieții au ieşit din grupe, au fost învinși în sferturi de puternica echipă AESAv Bucureşti.

     Mulţumim tuturor pentru participare şi le dorim succes în continuare!

Anunț

În perioada 02 – 06 august 2021 FILIALA OLT a C.A.A., va avea casieria închisă.

      Rugăm toţi avocaţii care doresc să efectueze plata cotelor profesionale în aceasta periaoda 02 – 06 august 2021,  să efectueze plata  prin bancă în contul : RO57BRDE290SV62735582900 deschis la BRD Slatina – pentru cota – 11% la încasări, iar transmiterea declarațiilor de venit, să fie realizate prin e-mail filialaoltacaa@gmail.com  sau fax 0249.439.306.

            Filialei Olt a C.A.A,

Anunț

Uniunea Națională a Barourilor din România organizează examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea  septembrie  2021

        Examenul se va desfășura la București pe data de 19.09.2021(INPPA, str.Vulturilor,nr.23,sector,3)  , prin susținerea unei probe tip grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

       Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

       Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 148 din 14-15.05.2021, publicată pe site-ul U.N.B.R.

        Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere precum și înscrisurile  însoțitoare se transmit în intervalul 26 iulie 2021 – 20 august 2021 (intre orele 8,00-16,00) în format electronic,prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen(art.7al.8) din Hotărârea 57/2020.
– În perioada 20 august 2021  – 27 august 2021 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

       Taxa de examen este de 1.400 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2021”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2021”.


Informare

Reamintim faptul că, prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 149/2021, s-a aprobat bugetul UNBR pentru anul 2021, care prevede faptul că, începând cu data de 01.07.2021, avocații definitivi vor plăti o cotă lunară către UNBR în cuantum de 30 lei.

Hotărârea a fost ratificată de Congresul Avocaților din 25-26 iunie 2021.