-BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU– Borderoul lunii DECEMBRIE 2021 –TRIBUNALUL OLT

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul lunii DECEMBRIE 2021 depus la TRIBUNALUL  OLT  

       Începând cu data de 01.02.2022,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează sa o primească, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunii DECEMBRIE 2021 depus la  TRIBUNALUL OLT –au fost virate în data de 01.02.2022  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi.

Adresa privind scadența pentru plata contribuțiilor aferente indemnizațiilor primite de avocați în baza OUG 30/2020, modificată prin OUG 53/2020 și aprobată prin legea 214/2021 (indemnizațiile din perioada stării de urgență martie-mai 2020, cota de contribuție 25%)

Hotărârea Consiliului de Administrație al C.A.A. nr. 18/15.12.2021 de stabilire a cotei procentuale de contribuție reținută din cuantumul indemnizațiilor sau ajutoarelor încasate de avocați din sistemul C.A.A. (indemnizații și ajutoare prevăzute de cap. V din legea 72/2016).

-BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU– Borderoul lunii DECEMBRIE 2021 –PARCHETUL OLT

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștință avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul lunii DECEMBRIE 2021 depus la PARCHETUL OLT  

       Începând cu data de 03.01.2022,  ora 10:00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează să o primească, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunii DECEMBRIE 2021 depus la  PARCHETUL OLT –au fost virate în data de 03.01.2022  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi.