Legislatie

HOTĂRÂREA Nr. 139 / 27.07.2016
privind adoptarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților (pdf)

Statutul CAA în vigoare de la 01 octombrie 2012
Adoptat prin Hotărârea nr.8 a Congresului avocaților din 15-16 iunie 2012

DECIZIA Nr. 550 / 01.09.2012 a Consiliului UNBR
privind adoptarea Regulamentului Casei de Asigurări a Avocaţilor

HOTĂRÂREA Nr. 551 / 01.09.2012 a Consiliului UNBR
privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul articolului 25 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor

Proces Verbal 31.05.2017

Proces Verbal 28.04.2017

Proces Verbal 14.03.2017

Proces Verbal 27.02.2017

Proces Verbal 27.01.2017