Taxe si contributii

                                                                     

Incepand cu data de 10.10.2016, taxele prevazute la art. 337 din Statutul profesiei

de avocat sunt urmatoarele:

1. Inscrierea in barou a avocatilor stagiari primiti in profesie,cu examen; 1.500 lei
2. Inscrierea in barou a avocatilor definitivi primiti in profesie, cu examen; 3.000 lei
3. Inscrierea in barou a avocatilor definitivi primiti in profesie, cu scutire de examen; 6.000 lei
4. Acordarea calitatii de avocat definitiv fara sustinerea examenului de definitivare, in cazurile prevazute de art. 20 alin. (5)-(7) din Legea nr. 51/1995, republicata; 3.000 lei
5. Reinscrierea in Tabloul avocatilor a avocatului exclus pentru neplata contributiilor profesionale ; 1.500 lei
6. Reinscrierea in Tabloul avocatilor a avocatului incompatibil si a avocatului suspendat (cu exceptia avocatilor suspendati la cerere pentru a beneficia de indemnizatie de crestere si ingrijire a copilului); 1.500 lei
7. Transferul avocatului dintr-un barou in altul, taxa ce va fi perceputa la baroul la care avocatul se transfera; 1.500 lei
8. Infiintarea pe raza Baroului Olt a unui sediu secundar; 1.500 lei
9. Infiintarea pe raza Baroului Olt a unui birou de lucru; 300 lei
10. Inscrierea in Tabloul special a avocatului strain; 3.000 lei
11. Activitati de secretariat si jurisdictie profesionala; Pana la 300 lei
12. Inscrierea la examenul de primire in profesie; Cf. Reg. Exam.
13. Inscrierea la examenul de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv. Cf. Reg. Exam.

        Activitati de secretariat si jurisdictie profesionala:

 

  • transferul avocatului din Baroul Olt in alt barou – 300 lei;
  • modificarea actelor privind formele de exercitare a profesiei – 50 lei;
  • solutionarea cererilor pentru aprobarea continuarii exercitarii profesiei – 50 lei;
  • cerere caracterizare profesionala pentru dosar personal – 100 lei;
  • solutionarea cererilor de inscriere pe Tabloul avocatilor suspendati – 100 lei;
  • taxa pentru solutionarea cererilor de restituire a onorariilor achitate avocatilor din cadrul Baroului Olt – 100 lei;
  • taxa pentru solutionarea plangerilor disciplinare formulate de justitiabili impotriva avocatilor din cadrul Baroului Olt – 200 lei;
  • contributia anuala pentru avocatii suspendati din exercitarea profesiei de avocat ( cu exceptia avocatilor suspendati la cerere pentru a beneficia de indemnizatie de crestere si ingrijire a copilului ) – 120 lei.
  • contributia anuala a avocatilor incompatibili in exercitarea profesiei de avocat – 120 lei

Taxe si Contributii (pdf)