Informatii cote

Cota lunară de contribuţie la fondul de asigurări sociale al avocaţilor, conform art.327 al.1 din Statutul CAA şi Hotărârea Consiliului UNBR nr. 117/29-30 ianuarie 2021 este de 312 lei pentru avocaţii definitivi şi de 80 lei pentru avocaţii stagiari dacă nu au venituri sau veniturile din profesie pe luna respectivă sunt de până la 2.840 lei pentru avocaţii definitivi şi respectiv 723 lei pentru avocaţii stagiari.

Avocaţii definitivi sau stagiari care realizează venituri brute din profesie în luna respectivă peste 2.840 lei, respectiv peste 723 lei, sunt obligaţi să contribuie la fondul de asigurări sociale, cu 11% din venitul brut lunar realizat din profesie, dar nu mai mult de 1.562 lei.

Cuantumul cotei lunare de contribuţie la fondul de asigurări sociale al avocaţilor este unic la nivel naţional.

Începând cu 01.01.2021:

Astfel, pentru avocaţii definitivi:

 

Venit brut lunar din profesie

Cota de contributie

0-2.840 lei

312 lei

2.840-14.200 lei

11% din venitul brut

Peste 14.200 lei

1.562 lei

 

Pentru avocaţii stagiari:

 

Venit brut lunar din profesie

Cota de contributie

0-723 lei

80 lei

723-14.200 lei

11% din venitul brut

Peste 14.200 lei

1.562 lei

 

În declaraţia pe care avocatul este obligat să o dea în scris şi sub semnătură conform art.322 alin.3 din Statutul profesiei, vor fi trecute veniturile realizate în luna pentru care plăteşte contribuţie; dacă acestea depăşesc suma de 14.200 lei, în conformitate cu prevederile art.322 alin.4 din Statutul profesiei, avocatul nu are obligaţia de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei plătite.