Informații cote

Cota lunară de contribuţie la fondul de asigurări sociale al avocaţilor, conform art.327 al.1 din Statutul CAA şi Hotărârea Consiliului UNBR nr. 25/016-17 decembrie 2023 este de 536 lei pentru avocaţii definitivi şi de 117 lei pentru avocaţii stagiari dacă nu au venituri sau veniturile din profesie pe luna respectivă sunt de până la 3822 lei pentru avocaţii definitivi şi respectiv 829 lei pentru avocaţii stagiari.

Avocaţii definitivi sau stagiari care realizează venituri brute din profesie în luna respectivă peste 3822 lei, respectiv peste 829 lei, sunt obligaţi să contribuie la fondul de asigurări sociale, cu 14% din venitul brut lunar realizat din profesie, dar nu mai mult de 2676  lei.

Cuantumul cotei lunare de contribuţie la fondul de asigurări sociale al avocaţilor este unic la nivel naţional.

Începând cu 01.01.2024:

Astfel, pentru avocaţii definitivi:

Venit brut lunar din profesie Cota de contribuție
0 – 3.822 lei 536 lei
3.822 – 19.108 lei 14% din venitul brut
Peste 19.108 lei 2.676 lei

Pentru avocaţii stagiari:

Venit brut lunar din profesie Cota de contribuție
0-829lei 117 lei
829 – 19.108 lei 14% din venitul brut
Peste 19.108  lei 2.676 lei

În declaraţia pe care avocatul este obligat să o dea în scris şi sub semnătură conform art.322 alin.3 din Statutul profesiei, vor fi trecute veniturile realizate în luna pentru care plăteşte contribuţie; dacă acestea depăşesc suma de 19.108 lei, în conformitate cu prevederile art.322 alin.4 din Statutul profesiei, avocatul nu are obligaţia de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei plătite.