Informatii cote

Cota lunară de contribuţie la fondul de asigurări sociale al avocaţilor, conform art.327 al.1 din Statutul CAA şi Hotărârea Consiliului UNBR nr. 228/10 – 11 decembrie 2021 este de 368 lei pentru avocaţii definitivi şi de 80 lei pentru avocaţii stagiari dacă nu au venituri sau veniturile din profesie pe luna respectivă sunt de până la 3.066 lei pentru avocaţii definitivi şi respectiv 666 lei pentru avocaţii stagiari.

Avocaţii definitivi sau stagiari care realizează venituri brute din profesie în luna respectivă peste 3.066 lei, respectiv peste 666 lei, sunt obligaţi să contribuie la fondul de asigurări sociale, cu 12% din venitul brut lunar realizat din profesie, dar nu mai mult de 1.840  lei.

Cuantumul cotei lunare de contribuţie la fondul de asigurări sociale al avocaţilor este unic la nivel naţional.

Începând cu 01.01.2022:

Astfel, pentru avocaţii definitivi:

Venit brut lunar din profesie

Cota de contribuție

0 – 3.066 lei

368 lei

3.066 – 15.326 lei

12% din venitul brut

Peste 15.326 lei

1.840 lei

Pentru avocaţii stagiari:

Venit brut lunar din profesie

Cota de contribuție

0-666 lei

80 lei

666-15.326 lei

12% din venitul brut

Peste 15.326  lei

1.840 lei

În declaraţia pe care avocatul este obligat să o dea în scris şi sub semnătură conform art.322 alin.3 din Statutul profesiei, vor fi trecute veniturile realizate în luna pentru care plăteşte contribuţie; dacă acestea depăşesc suma de 15.326 lei, în conformitate cu prevederile art.322 alin.4 din Statutul profesiei, avocatul nu are obligaţia de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei plătite.