Hotărâri ale Consiliului Uniunii și a Comisiei Permanente a UNBR

Hotarare-Consiliu-145-12-aprilie-regulament-regularizare-CAA

 

HOTARAREA nr. 76

24 martie 2016

 

 

         In conformitate cu dispozitiile art. 66 lit. r) din Legea 5111995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art.

24  alin.  (1)  din  Statutul   Casei  de  Asigurari   a  Avoca tilor   (in   continuare   CA.A.),  adoptat  de Congresul Avocatilor  din  15-16 iunie 2012,

   Avand in vedere propunerea facuta de vicepresedintele CA.A. domnul avocat Aurel Despa, care a fost insusita de Consiliul de Administratie al CA.A.;

Pentru corelarea nivelului contributiei maxime cu valoarea venitului de referinta aferente perioadei aprilie 2013-decembrie 2015, cand contributia maxima platita conducea la acumularea  unui numar  inferior maximului  de  5 puncte  de pensie  (4,80769,  in 2013, 4, 75041, in 2014 si 4,67998, in 2015),

Consiliul  Uniunii Nationale  a Barourilor din Romania  (in continuare  U.N.B.R.), intrunit  in sedinta din 24.03.2016,

 HOTARASTE:

 Art. 1. – ( 1) Avocatii care au achitat contributia maxima In perioada aprilie 2013 – decembrie 2015 au posibilitatea de a achita diferenta pentru obtinerea a 5 puncte de pensie, dupa cum urmeaza:

a). 46 lei lunar, pentru perioada aprilie – decembrie 2013; b). 66 lei lunar, pentru perioada ianuarie – decembrie 2014; c). 86 lei lunar, pentru perioada ianuarie – decembrie 2015.

  • Avocatii prevazuti la alineatul ( 1) pot achita diferentele stabilite pentru obtinerea maximului de 5 puncte de pensie, in maxim 3 transe, pana la data de 12.2016.
  • In cazul avocatilor care s-au pensionat in perioada aprilie 2013 – decembrie 2015 si care au achitat  diferentele prevazute  la alineatul ( 1) corespunzator  cu data pensionarii,  filialele C.A.A. vor proceda la recalcularea pensiilor stabilite initial.

Art.  2. – (1)  Prezenta  hotarare  se  va  comunica  membrilor  Consiliului  U.N.B.R.,  catre barouri  si catre C.A.A..

(2) C.A.A.  va  face comunicarea prezentei  hotarari  catre filialele sale si catre avocatii  aflati in situatia sus mentionata, pentru  a-si putea exercita drepturile prevazute prin aceasta.

 

Hotărârea nr. 31/12 decembrie 2015

„În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 24 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.), adoptat de Congresul avocaților din 15-16 iunie 2012;

Având în vedere propunerea făcută de Consiliul de Administrație al C.A.A., ținând cont de situația financiară a sistemului și de propunerile de investiții propuse de acesta;

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), întrunit în ședința din 12 decembrie 2015, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:         

          Art. 1 – Începând cu data de 01 ianuarie 2016, venitul de referință utilizat la stabilirea tuturor prestațiilor de asigurări sociale se păstrează în cuantum de 2.428 lei.

    

Hotărârea nr. 32/12 decembrie 2015

„În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale  art. 327 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,   și ale art. 110 alin. (3) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.), adoptat de Congresul avocaților din 15-16 iunie 2012;

Având în vedere propunerea făcută de Consiliul de Administrație al C.A.A.;

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), întrunit în ședința din 12 decembrie 2015, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art. 1 Începând cu data de 01 ianuarie 2016 cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului prevăzut de art. 110 din Statutul C.A.A. și de art. 4 din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 554/15.12.2012 privind cuantumul și modul de calcul al unor indemnizații și ajutoare de asigurări sociale prevăzute de Statutul C.A.A. se păstrează în cuantum de 700 de lei, pentru fiecare copil.          

Hotărârea nr. 33/12 decembrie 2015

„În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin.(7) și art. 178 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.), adoptat de Congresul avocaților din 15-16 iunie 2012;

Ținând cont de situația financiară a sistemului C.A.A., astfel cum a fost prezentată în ședința Consiliului U.N.B.R.

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), întrunit în ședința din 12 decembrie 2015, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art. 1 – (1) Începând cu data de 01 ianuarie 2016, cota de contribuție lunară a filialelor pentru cheltuielile necesare funcționării C.A.A, prevăzută la art. 14 alin.(7) din Statutul C.A.A., va fi de 2% din valoarea totală a contribuțiilor la sistem, efectiv încasate.

 

Hotărârea nr. 34/12 decembrie 2015

„În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 327 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, și art. 129 alin. (1) lit. y) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.), adoptat de Congresul avocaților din 15-16 iunie 2012;

Având în vedere propunerile de investiții făcute de Consiliul de Administrație al C.A.A. privind dezvoltarea infrastructurii hardware și extinderea sistemului informatic al C.A.A. precum și discuțiile și evaluările din ședințele Comisiei Permanente,

Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 12 decembrie 2015, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art. 1 Se aprobă programul anual de investiții pentru anul 2016 propus de Consiliul de Administrație al C.A.A..

 

Hotărârea nr. 35/12 decembrie 2015

„În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) și art. 91 alin. (2) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  ale art. 3 din O.U.G. nr. 221/24 noiembrie 2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, aprobată prin Legea nr. 452/18 iulie 2000, art. 321 și art. 327 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 19 și 23 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.), adoptat de Congresul avocaților din 15-16 iunie 2012;

Având în vedere propunerea C.A.A. modificare a plafonului maxim de la 1.250 lei (cât este în prezent) la 1.336 lei, pentru a se putea realiza 5 puncte de pensie aferent contribuției maxime (corelarea plafonului maxim cu venitul de referință)

Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 12 decembrie 2015, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art. 1 Începând cu data de 01 ianuarie 2016, cota maximă de contribuție obligatorie este 1.336 lei, atât pentru avocații stagiari cât si pentru cei definitivi.