Contact

Adresa :

Slatina, str. Gradinitei nr.14, jud. Olt

Cont bancar:

RO76BRDE290SV59913472900

BRD-GSG SLATINA

Cod de inregistrare fiscala (CIF): 4286372

Telefon: +4 0249.439.306

Fax: +0249.439.306

E-mail: baroulolt@yahoo.com

Web: www.baroulolt.ro
SECRETARIAT SI S.A.J.

Elena L ixandroiu  (coordonator SAJ)

Tel: 0249 439 306 ; 0787 735 402

Fax: 0249 439 306

Email: elena.lixandroiu@baroulolt.ro

FINANCIAR CONTABIL

Mihaela Badea (economist)

Tel/fax: 0249 439 306

Emailmihaela.badea@baroulolt.ro

CASIERIE

Mariana GOLEA

Tel/fax: 0249 439 306

Emailmariana.golea@baroulolt.ro

Biroul de asistenta juridica BALS

Adresa:

Judecatoria Bals, Camera Avocatilor

Bals, Str. Nicolae Bălcescu nr. 1,

Judeţul Olt,

Avocat responsabil al biroului de asistenta juridica Bals

Av.Stancu Ion

Telefon:0722.859.370

 Biroul de asistenta juridica CARACAL

Adresa:

Judecatoria Caracal, Camera Avocatilor

Caracal, Str. Iancu Jianu nr. 37, Judetul Olt

Avocat responsabil al biroului de asistenta juridica Caracal

Av.Petrescu Ileana

Telefon: 0746.222.108; 0249.513.894

 Biroul de asistenta  juridica CORABIA

Adresa:

Judecatoria Corabia, Camera Avocatilor

Corabia, Str. C. A. Rosetti nr. 53

Judetul Olt

Avocat responsabil al biroului de asistenta juridica Corabia

Av.Ilin Marian

Telefon: 0745.643.383