Departamente

                Repartizarea membrilor Consiliului Baroului Olt pe departamente de activitate

1. Administrare interna, coordonarea activitatii Filialei Olt a Casei de Asigurari a Avocatilor si a Baroului Olt.

– coordonarea activitatii salariatilor, secretariatului si a prestatorilor de servicii ai Baroului Olt; – coordonarea si supravegherea Filialei Olt a Casei de Asigurari a Avocatilor; – coordonarea relatiilor cu furnizorii de utilitati ai Baroului Olt si Filialei Olt a C.A.A.;
– pregatirea Adunarilor Generale;
– lucrari locale.

Consilieri responsabili: Av. Rotaru Ioan, Av.Predescu Ion, Av.Circiumaru Mihaela

2. Învatamânt, pregatire si perfectionare profesionala, INPPA:

– organizarea de seminarii, colocvii profesionale pentru pregatirea avocatilor definitivi;

Consilieri responsabili: Av.Bubatu Mihaita, Av.Barbulescu Gabi, Av.Achimescu Victor

3. Coordonare operationala si politici profesionale:

– verificarea cererilor avocatilor adresate Consiliului si formularea propunerilor de solutionare (verificarea dosarelor privind înfiintarea, modificarea sau încetarea formelor de exercitare a profesiei – art. 303 din Statut);
– verificarea cererilor avocatilor legate de Statut si de calitatea de avocat (suspendari, incompatibilitati, nedemnitati, încetarea calitatii etc.); – verificarea cererilor de transfer; – verificarea cererilor de înfiintare de sedii secundare si puncte de lucru si controlul avizarii si al functionarii acestora; – supravegherea întocmirii la timp a Tabloului Avocatilor si publicarea lui pe situl baroului, conform Legii;
– propuneri pentru strategii si planuri de dezvoltare ale Baroului Olt si ale profesiei de avocat.

Consilieri responsabili: Av.Bubatu Mihaita, Av.Defta Costel, Av.Iordache Livius

4. Asistenta judiciara, S.A.J.:

– coordonarea activitatii de asistenta judiciara din oficiu; – verificarea cererilor de asistenta gratuita formulate de catre instante si de justitiabili;

Consilieri responsabili: Av.Pirciu Simona, Av.Bubatu Mihai, Av.Predescu Ion

5. Contencios, litigii, deontologie, apararea profesiei, mediere, arbitraj, etica:

– asigurarea apararii intereselor si reprezentarii Baroului si U.N.B.R. în litigii; – preluarea si sistematizarea informatiilor primite de la toti membrii Baroului cu privire la aspecte care tin de exercitarea fara drept a profesiei; – redactarea plângerilor penale, a reclamatiilor, sesizarilor si oricaror alte petitii împotriva persoanelor ce exercita fara drept profesia de avocat, urmarirea acestor lucrari si a solutiilor date; – asigurarea apararii intereselor si reprezentarii Baroului si U.N.B.R. în aceste litigii; – prezentarea lunara în fata Consiliului a situatiei litigiilor; – arhivarea tuturor materialelor primite de la alte institutii cu privire la litigii, plangeri, reclamatii;

Consilieri responsabili: Av.Rotaru Ioan, Av.Defta Costel, Av.Tuluca Radu

6. Protocol si organizarea de evenimente:

– verificarea modului de gestionare a fondurilor Baroului si avizarea propunerilor de hotarâri a Consiliului Filialei C.A.A.; – stabilirea necesitatii si oportunitatii investitiilor facute de Barou si avizarea celor propuse de Consiliului Filialei CAA (art. 62-64 din Statut); – verificarea achitarii de catre avocati a taxelor si a cotizatiilor fata de Barou, Filiala C.A.A., U.N.B.R., precum si a asigurarilor profesionale; – organizarea evenimentelor traditionale (ziua avocatului, sarbatori, etc.);
– coordonarea, supravegherea si dezvoltarea paginii de internet a Baroului Olt;

Consilieri responsabili: Av.Dincovici Laurentiu, Av.Vespescu Ion

7. Relatii publice, mass-media, comunicare, publicitate:

– coordonarea relatiilor cu U.N.B.R. si cu celelalte Barouri membre ale U.N.B.R.;
– coordonarea relatiilor cu institutiile administratiei publice locale, judetene si centrale; – coordonarea relatiilor cu institutiile cu care membrii Baroului sau Baroul ca organizatie profesionala intra în legatura (instante, parchete, politie precum si toate celelalte institutii sau organizatii) – art. 66, 69 din Statut;. – relatiile cu mass-media; – informarea consiliului cu privire la evenimentele semnalate în mass-media; – gestionarea relatiilor cu toate institutiile, organismele si reprezentarea Baroului fata de acestea.

Consilieri responsabili: Av.Bubatu Mihaita, Av.Predescu Ion

8. Activitati culturale, extraprofesionale, sportive, Asociatia Tinerilor Avocati:

– organizarea de activitati extraprofesionale si caritabile; – organizarea de evenimente social-culturale.
– organizarea de evenimente umanitare si cultural-sportive; – coordonarea si supravegherea activitatilor A.T.A ; – relatii cu edituri de specialitate juridica.

Consilieri responsabili: Av.Vespescu Ion, Av.Dincovici Laurentiu