Tabel centralizator cu avocații care au solicitat înscrierea la cursurile pentru insolventa persoanei fizice

Prin prezenta vă informăm că a fost aprobată curricula comună și metodologia unitară pentru desfășurarea cursurilor și a examenului pentru includerea în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice, a practicienilor în insolvență, executorilor judecătorești, avocaților și a notarilor publici, care se află în exercitarea, în condițiile legii, a uneia dintre aceste profesii.

Având în vedere și avizarea acestei curricule de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților dorește să demareze în luna mai a.c. cursurile de pregătire profesională în vederea organizării (estimată pentru luna septembrie a.c.) a examenului pentru înscrierea pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice.

Cursurile sunt cele prezentate în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 03/5.09.2015 și se vor desfășura pe parcursul a 2 ore, respectiv 10 cursuri a câte 2 ore fiecare. Cursurile se vor desfășura în sistem online. Accesul se va face individual, de fiecare avocat, pe bază de nume de utilizator și parolă, după plata taxei de înscriere la cursuri.

În ședința Consiliului UNBR din 16-17 februarie 2018 s-a hotărât ca un (1) curs să coste 50 lei iar taxa de școlarizare pentru tot modulul (10 cursuri) să fie de 500 de lei.

Plata taxei de 500 lei se va efectua până cel mai târziu la 10 mai a.c, în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților  (CIF 16137943) RO56RNCB0082044172480001, deschis la BCR UNIREA. Pe ordinul de plată/chitanța cu care se va plăti taxa vor fi completate, obligatoriu: numele și prenumele avocatului care va urma cursurile, baroul și mențiunea taxă școlarizare cursuri insolvență

Vă comunicăm atașat prezentei adrese tabelul centralizator cu avocații care au solicitat înscrierea la cursuri și vă adresăm rugămintea de a ne confirma acuratețea datelor înscrise și/sau eventuale completări.

 

Av. dr. Gheorghe Florea

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România

Adresa catre toate barourile (pdf)

Tabel cursuri insolventa persoanei fizice 27.04.2018(docx)