HOTARARI ALE CONSILIULUI FILIALEI OLT A CAA

                               În atenţia tuturor membrilor Filialei Olt a CAA

      Urmare adresei nr. 128/04.03.2020 a Casei de Asigurări a Avocaţilor din Romania, dar şi a Hotărârii nr. 7 a Consiliului  Filialei Olt a C.A.A. din data de 20.06.2019, vă reamintim că, în conformitate cu art. 18 alin. 2 din Statutul CA.A. toţi avocaţii care nu achită contribuţie maximă, trebuie să depună la Filiala Olt a C.A.A.  copia deciziei definitive de impunere pentru anul fiscal încheiat 2019 şi copia declaraţiei privind veniturile anuale estimate pentu anul fiscal 2020, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia de către organul fiscal.

                                      Consiliul Filialei Olt a C.A.A.

Reorganizarea activitatii Filialei CAA Olt

Decizia no.1 Reorganizarea activitatii Filialei CAA(pdf) Olt

Organigrama(pdf)

Notificare Consiliul de Administrare al Filialei Olt a CAA

Proces Verbal 31.05.2017

Proces Verbal 28.04.2017

Proces Verbal 14.03.2017

Proces Verbal 27.02.2017

Proces Verbal 27.01.2017

Proces – verbal al sedintei Consiliului de Administratie al Filialei Olt a CAA 29.06.2018 (pdf)
Decizie numire DPO (pdf)