HOTARARI ALE CONSILIULUI FILIALEI OLT A CAA

Tratament indemnizatii primite de avocati in baza OUG 132/2020  

În ședința Consiliului de Administrație al C.A.A. din data de 26.11.2020 s-au luat în discuție efectele aplicării OUG 132 din 07/08/2020 asupra sistemului C.A.A. și s-a constatat că prin art. 3 alin 3 din OUG 132/2020 s-a instituit obligația avocaților de  achita la sistemul C.A.A. contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației primită în baza prevederilor art. 3 alin. (1) din OUG 132/2020 (de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 – respectiv 41,5% din 5.429 lei).

În această situație contribuția de asigurări sociale se datorează ”potrivit reglementărilor specifice, în cazul profesioniștilor asigurați în sisteme proprii de asigurări sociale” (art. 3 alin. (3) din OUG 132/2020).

Pentru aceste motive, în cazul avocaților care au beneficiat de indemnizația prevăzută de art. 3 alin. (1) din OUG 132/2020, aceasta va fi tratată ca un venit din profesie iar la calculul contribuției datorate către sistemul C.A.A. baza de calcul a contribuției avută în vedere va fi suma veniturilor din profesie realizate în lună la care se adaugă cuantumul indemnizației primite, respectiv:

Baza de calcul = veniturile din luna respectivă din profesie + indemnizație primită

La baza de calcul se aplică prevederile legale privind contribuția, respectiv

Contribuția = 11% x baza de calcul, dar nu mai puțin de cota minimă obligatorie și nici mai mult de cota maximă

                               În atenţia tuturor membrilor Filialei Olt a CAA

      Urmare adresei nr. 128/04.03.2020 a Casei de Asigurări a Avocaţilor din Romania, dar şi a Hotărârii nr. 7 a Consiliului  Filialei Olt a C.A.A. din data de 20.06.2019, vă reamintim că, în conformitate cu art. 18 alin. 2 din Statutul CA.A. toţi avocaţii care nu achită contribuţie maximă, trebuie să depună la Filiala Olt a C.A.A.  copia deciziei definitive de impunere pentru anul fiscal încheiat 2019 şi copia declaraţiei privind veniturile anuale estimate pentu anul fiscal 2020, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia de către organul fiscal.

                                      Consiliul Filialei Olt a C.A.A.

Reorganizarea activitatii Filialei CAA Olt

Decizia no.1 Reorganizarea activitatii Filialei CAA(pdf) Olt

Organigrama(pdf)

Notificare Consiliul de Administrare al Filialei Olt a CAA

Proces Verbal 31.05.2017

Proces Verbal 28.04.2017

Proces Verbal 14.03.2017

Proces Verbal 27.02.2017

Proces Verbal 27.01.2017

Proces – verbal al sedintei Consiliului de Administratie al Filialei Olt a CAA 29.06.2018 (pdf)
Decizie numire DPO (pdf)