Instrucțiuni tranzitorii pentru modul de introducere în aplicația CAA a : – veniturilor acordate avocaților in perioada stării de urgenta în baza OUG 30/2020 cu modificările ulterioare, – contribuțiilor aferente acestor indemnizații.