Examenul de primire în profesia de avocat

Uniunea Națională a Barourilor din România organizează examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea  aprilie  2023

        Examenul se va desfășura la București pe data de 02.04.2023 (centrul va fi stabilit de INPPA) prin susținerea unei probe tip grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

       Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

       Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin anexa la Hotărârea nr. 461 din 13-01-2023 , publicata pe site-ul U.N.B.R.

        Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere precum și înscrisurile  însoțitoare se transmit în intervalul 13 februarie 2023 – 10 martie 2023 (intre orele 8,00-16,00) în format electronic,prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen(art.7al.8)ANEXA 2 la Hotărârea 210/2021.

-Certificatul privind starea de sanatate (incluzind si o evaluare psihiatrica)se face la institutiile sanitare din jud.Olt.
– În perioada 13 martie 2023  – 17 martie 2023 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

       Taxa de examen este de 1.400 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar- sesiunea aprilie 2023”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv,-sesiunea aprilie 2023”.