Examenul de primire

ORGANIZARE EXAMEN DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT

Sesiunea septembrie 2017

 

Data desfășurării examenului este 01.09.2017 pentru toți candidații.

Dosarele de inscriere la examen se depun la sediul Baroului Olt din str. Gradinitei nr. 14, in perioada  03 iulie – 31 iulie 2017, de luni pana vineri, intre orele 0800 – 1600.
Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.
Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.
Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 243 din 17.06.2017, publicată pe site-ul U.N.B.R.
Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere se depun în intervalul 03 iulie 2017 (ora 8.00) – 31 iulie 2017 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
– În perioada 01 august 2017 – 10 august 2017 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.
Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017”.

ANUNT ORGANIZARE EXAMEN DE PRIMIRE IIN PROFESIA DE AVOCAT Sesiunea septembrie 2017(pdf)

Hotararea Cons UNBR 244 17-06-2017 Repartizare Taxe Examen (pdf)

Hotararea Cons UNBR 243_17-06-2017 Organizare Examen 2017 (pdf)

Hotararea Cons UNBR 242 17-06-2017 Regulament Examen 2017 (pdf)

ORGANIZARE EXAMEN DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT

Sesiunea septembrie 2016

 

Examenul de primire in profesia de avocat se va desfasura in data de 12 septembrie 2016.

Dosarele de inscriere la examen se depun la sediul Baroului Olt din str. Gradinitei nr. 14, in perioada 19 iulie – 17 august 2016, de luni pana vineri, intre orele 1000 – 1200.

Hotarare-Consiliu 97/2016 organizare examen-2016 comunicata (pdf)

Hotarare-Consiliu 98/2016 (pdf)

Acte necesare – avocat stagiar

Acte necesare- avocat definitiv

Cerere inscriere examen – avocat stagiar

Cerere inscriere examen -avocat definitiv

Declaratie – avocat definitiv

Declaratie – avocat stagiar

Tematica – avocat definitiv

Tematica – avocat stagiar

Anunt

HOTĂRÂREA Nr. 962/24.05.2014
privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2014.


 

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania anunta organizarea examenului de primire in profesie pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar si pentru primirea in profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice .
In ceea ce priveste procedura inscrierii si desfasurarea examenului, se aplica Regulamentul cadru al examenului aprobat prin Hotararea nr.4/2011 a Consiliului U.N.B.R. modificata prin Hotararea 693/28.03.2013 si 962/2014.
Tematica si bibliografia sunt cele prevazute de anexa la Hotararea nr.962/2014 publicata pe site – ul www.unbr.ro .
Candidatii care doresc sa-si exercite profesia in Baroul Olt vor depune cererea de inscriere impreuna cu dosarul in perioada 01 – 18 august 2014 .
La cererea de inscriere la examen se vor anexa actele prevazute de Regulamentul de examen, un exemplar cu actele in original si unul cu copii intr-un dosar cu sina, precum si originalul chitantei privind plata taxei de examen.
Certificatul privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica va fi eliberat de unitatile sanitare abilitate de pe raza Judetului Olt.