COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, întrunit în ședință la data de 23 martie 2019, solicită Parlamentului, Președintelui României , Guvernului, Consiliului Superior al Magistraturii și deopotrivă partidelor politice, să coopereze loial și transparent în vederea transpunerii grabnice în legislație a tuturor deciziilor Curții Constituționale și a Directivelor Europene care sancționează încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor români sau care sunt de natură să aducă o protecție suplimentară acestora.

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România consideră că tergiversarea acestui proces de armonizare legislativă este intolerabilă într-un stat de drept a cărui temelie o constituie drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor săi.

În Decembrie 1989, cetățenii români s-au ridicat și au răsturnat un regim abuziv în care aceste drepturi și libertăți fundamentale au fost suprimate.

În Decembrie 2019 se vor împlini 30 de ani de la acest eveniment istoric iar destinatarii acestui apel au obligația legală, morală și politică să împlinească idealurile de dreptate și libertate ale românilor precum și dorința lor de democrație pe bază de lege.

CONSILIUL UNIUNII NAȚIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA


Download DOCX / PDF

Conferință internatională „PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ”

ANUNT –  Conferință internatională  „PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ” (www.alpaconference.ro) organizata in data de 17 mai 2019 de Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din Bucuresti impreuna cu Societatea de Stiinte Juridice si Administrative

Conferinţa este o platformă de dezbateri care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale dreptului administrativ și ale administrației publice la nivel național, european și international în cadrul a doua secţiuni:

I. Dezvoltări recente și perspective de evoluție ale dreptului administrativ la nivel național și internațional. 

II. Provocări ale abordării interdisciplinare în științele administrative în secolul XXI. 

In cadrul conferintei sunt dezbatute problemede interes pentru avocati. Mai multe detalii despre conferinta se pot gasi pe site-ul acesteia: www.alpaconference.ro precum si in Invitatia de participare atasata la prezentul email.

La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile.