Hotărârile adoptate de Consiliul UNBR din 07-08.12.2018

Hotărârile adoptate de Consiliul UNBR din 07-08.12.2018, referitor la completarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 325/17.02.2018 privind aprobarea regulilor de procedură și anexele la acestea, aferente Regulamentului de organizare și funcționare a Registrelor Naționale ale Avocaților Români și formarea grupului de lucru privind nomenclatorul actelor cu privire la care să există obligația formelor de exercitare a profesiei de a le păstra și stabilirea de către Consiliului UNBR a unor reguli de arhivare a dosarelor profesionale constituite de formele de exercitare a profesiei pentru clienți:

Hotarare Consiliu 403-2018_completare Proceduri Registre_comunicata (pdf)

Hotarare Consiliu 404-2018_grup lucru arhivare_nomenclator documente avocat_comunicata (pdf)

 

Hotărârile adoptate de Consiliul UNBR în ședința din 07- 08.12.2018, referitor la indicatorii sistemul CAA pentru 2019

Organizare examen de primire în profesia de Avocat

ORGANIZARE EXAMEN DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT

Sesiunea martie 2019

 

Uniunea Națională a Barourilor din România organizează examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea martie 2019.

 

Data desfășurării examenului este 03.03.2019 pentru toți candidații.

 

Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 368 din 22.06.2018, publicată pe site-ul U.N.B.R.

Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere se depun în intervalul 17 decembrie 2018 (ora 8.00) – 21 decembrie 2018 (ora 15.00) și 04 ianuarie 2019 (ora 8.00) – 28 ianuarie 2019 (ora 15.00) la secretariatul Baroului Olt  unde candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
– În perioada 29 ianuarie 2019  – 05 februarie 2019 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea martie 2019”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea martie 2019”.

02-Hotarare_Consiliu-organizare-Examen-2018-WEBSITE (pdf)

8968_01-Hotarare_Regulament-examen-2018-website (pdf)

8972_03-Hotarare_Consiliu_repartizare-taxa-examen-WEBSITE (pdf)

Anunt Baroul Olt (doc)

Cerere-tip-inscriere-definitiv-2019 (pdf)

Cerere-tip-inscriere-stagiar-2019 (pdf)

Consimtamant (pdf)

DECLARATIE definitiv (pdf)

DECLARATIE stagiar (pdf)

Hotarare-Consiliu-UNBR-400-examen-martie-2019 (1) (pdf)

Vize legitimaţii avocați pentru anul 2019

Anunț Baroul Olt – Vize legitimaţii avocați pentru anul 2019 și distribuire carduri CCBE reînnoite automat ca urmare a exirării termenului de valabilitate (respectiv cele care expiră în noiembrie și decembrie 2018)

      Avocații definitivi din Baroul Olt se pot prezenta la sediul baroului în vederea aplicării vizei aferente anului 2019 pe legitimaţiile de avocat tip CCBE, începând cu data de 03 decembrie 2018, între orele 09.00-16.00.

Totodată, începând cu data de 03.12.2018 avocații cărora le expiră cardul CCBE se pot prezenta la sediul baroului pentru ridicarea noului card.

Taxa de reînnoire a cardului CCBE este de 55 lei și se va achita în momentul ridicării cardului.

Avocat Mihăiță Bubatu

Decanul Baroului Olt