La mulți ani cu ocazia zilei de Sfânta Maria.

Membrii Consiliului Baroului Olt și Filiala Olt a C.A.A  adresează tuturor avocaților și avocatelor care își serbează ziua onomastică de Sfânta Maria, urări de sănătate, bucurii și împliniri profesionale.

-BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU– TRIBUNALUL OLT PENTRU LUNA IUNIE 2022

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu, din Borderoul LUNII IUNIE, TRIBUNALUL OLT.

       Începând cu data de 01.08.2022,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează sa o primească, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunii IUNIE -2022–au fost virate în data de 29.07.2022  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi.

Uniunea Națională a Barourilor din România organizează examenul de primire în profesia de avocat

Uniunea Națională a Barourilor din România organizează examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2022

Examenul se va desfășura la București pe data de 18.09.2022 (centrul va fi stabilit de INPPA) prin susținerea unei probe tip grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

       Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

       Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin anexa la Hotărârea nr. 261 din 16-06.2022 , publicata pe site-ul U.N.B.R.

        Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere precum si inscrisurile  insotitoare se transmit în intervalul 01 august 2022 – 26 august 2022 (intre orele 8,00-16,00) in format electronic,prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen(art.7al.8)ANEXA 2 la Hotararea 210/2021.

 -Certificatul privind starea de sanatate(incluzind si o evaluare psihiatrica)se face la institutiile sanitare din jud.Olt.
– În perioada 26 august 2022  – 02 septembrie 2022 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

       Taxa de examen este de 1.400 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2022”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2022”.

-BAROUL OLT – Plata onorarii din oficiu– Borderoul lunii APRILIE si MAI 2022 –PARCHETUL OLT, DIICOT și oficii, Curatori- TRIBUNALUL OLT pentru luna mai 2022

     Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul lunii APRILIE și  MAI 2022 depus la PARCHETUL  OLT ,DIICOT MAI,OFICII,CURATORI TRIBUNALUL OLT /MAI 2022

       Începând cu data de 30.06.2022,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează sa o primească, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunii APRILIE, MAI-2022–au fost virate în data de 29.06.2022  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi.