ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A BAROULUI OLT ȘI FILIALEI OLT A C.A.A.

CONSILIUL BAROULUI OLT

CONVOACĂ:

  ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A BAROULUI OLT ȘI FILIALEI OLT A C.A.A.

În temeiul art. 52-53 din Legea 51/1995 și art. 49 din Statutul C.A.A. pentru data de 26.05.2023  orele 1400  la “CENTRUL CULTURAL EUGEN IONESCU” – Slatina, bld.A.I.Cuza, nr.28, (fostul cinematograf ALUTUS),

având ca ordine de zi :

  • Raportul de activitate al Consiliului Baroului Olt și al Consiliului de Administrație al Filialei Olt a CAA pe anul 2022;
  • Raportul economico-financiar al Baroului Olt și al Filialei Olt a C.A.A. pe anul 2022;
  • Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Baroului Olt și a Filialei Olt a C.A.A. pe anul 2022;
  • Aprobarea bugetului Baroului Olt si Filialei Olt a C.A.A. pentru anul 2023;
  • Alegerea delegaților la Congresul UNBR pentru anul 2023;
  • Alegerea reprezentantului Baroului Olt în Comisia centrala de disciplina a UNBR;
  • Probleme diverse.

În baza art. 67 alin. 5 din Statutul profesiei de avocat, cei care doresc sa facă propuneri pentru completarea ordinei de zi le vor depune cu 5 zile înainte de data convocării, la secretariatul baroului.

ABSENȚA DE LA LUCRĂRILE ADUNĂRII SE CONSIDERĂ ABATERE DISCIPLINARĂ.

Avocații participanți vor avea asupra lor legitimațiile (card) vizate la zi.

CONSILIUL BAROULUI OLT

Turneul anual de fotbal al avocaților denumit “Cupa Bucovinei”

      In perioada 4 – 7 mai 2023, a avut loc la Suceava – Turneul anual de fotbal al avocaților denumit “Cupa Bucovinei”. A fost cea mai mare participare de pana acum, fiind prezente un număr de 28 echipe și peste 450 de avocați.

    Echipa noastră a ieșit din grupe terminând pe locul II, dupa Baroul Cluj. La sfârșitul competiției am terminat pe locul XII, podiumul fiind ocupat de echipele Barourilor Cluj, Timiș si Iași.

    Mulțumim băieților pentru participare, pentru efortul depus și le dorim succes în continuare!

-BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU–TRIBUNALUL OLT ȘI DIICOT-MARTIE 2023 ȘI PARCHETUL OLT -FEBRUARIE 2023

 Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul lunii  FEBRUARIE 2023 de la PARCHETUL OLT și  MARTIE DE LA TRIBUNALUL  OLT și DIICOT.

       Începând cu data de 04.05.2023,  ora 10.00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează sa o primească, –au fost virate în data de 03.05.2023  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi.

A N U N Ţ

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ELECTIVĂ A BAROULUI OLT ȘI FILIALEI OLT A C.A.A.

Consiliul Baroului Olt aduce la cunoștința colegilor avocaţi faptul că, în data de

12 MAI 2023 orele 15,00,  la Restaurantul PSG-Momenti D’Oro (str. Cireașov 38B  intrarea între magazinul de mobilă  ACA şi Dedeman) , se va desfășura Adunarea Generală Ordinară a Baroului Olt şi a Filialei C.A.A. şi se vor alege delegaţii la viitorul Congres UNBR din iunie 2023.

        ADUNAREA GENERALĂ  ELECTIVĂ pentru alegerea organelor de conducere   ale Baroului şi Filialei – decan, consilieri, comisie disciplină şi cenzori, consiliul de administraţie al Filialei CAA – se va desfășura la o dată care va fi anunţată ulterior, după soluţionarea contestaţiilor la Regulamentul de desfăşurare a alegerilor, transmise spre competentă soluţionare Consiliului UNBR.

         După  lucrările Adunării Generale Ordinare, va avea loc o masă festivă în aceiaşi

 locaţie, costurile fiind suportate integral de către Baroul Olt.

        Pentru asigurarea meniurilor este necesară confirmarea participării la masă de către avocaţi  (prin orice mijloac de comunicare telefon, fax, email) la secretariatul baroului pâna la data de 09.05.2023.

             Însoțitorii avocaţilor  vor suporta costul integral al meniului.

CONSILIUL BAROULUI OLT