Conturi aferente plaţilor taxelor profesionale

A N U N Ţ

Având în vedere Hotărârea Consiliului Baroului Olt în şedinţa din data de 13 iulie 2015, vă aducem la cunoştiinţă următoarele:

Pentru plata taxelor profesionale, reprezentând 10% – 11% asupra incasarilor privind contributia la fondul de pensii, precum si pentru cota de 72 de lei lunara datorata Baroului Olt si U.N.B.R., au fost deschise conturi distincte, pentru avocatii care doresc sa-si achite lunar contribuţiile. Avocatul va completa in acest sens declaraţia cu veniturile realizate în luna precedenta, declaraţie ce poate fi descarcata de pe site-ul baroului si transmisa prin e-mail sau fax, dupa ce în prealabil, este indicat, a contacta telefonic baroul pentru a se certifica luna care trebuie plătită precum si suma aferenta incasarilor.

Pentru a nu se percepe penalitati plata trebuie facuta cel mai târziu la data de 25 a lunii urmatoare pentru luna expirata, context in care, ar fi de preferat, ca plăţile sa se faca pana in data de 22 ale lunii, pentru a da posibilitatea decontărilor bancare . Pentru cei care inregistreaza restante suma pe care o transmite baroul trebuie virata in aceeaşi zi întrucât ziua urmatoare se schimba suma datorita penalitatilor.

Conturile de virament sunt:

        Baroul Olt CUI 4286372 – Cont: RO76BRDE290SV59913472900 deschis la BRD Slatina – pentru cota fixa de 72 lei reprezentând taxa Barou, UNBR si Fond Solidaritate pentru contributiile lunare datorate pana la 31.03.2016 si cota fixa de 87 lei pentru contributiile lunare datorate dupa 01.04.2016.

      Filiala Olt a CAA CUI 9414391 – Cont RO57BRDE290SV62735582900 deschis la BRD Slatina – pentru cota de 10% – 11% la incasari.

     Declaratiile de venit vor fi transmise pe adresa de mail filialaoltacaa@gmail.com

declaratie-venituri(pdf)

În atenția avocaților înscriși în Tabloul Curatorilor

 

A N U N Ț

În atenția avocaților înscriși în Tabloul Curatorilor

 

      Decanul Baroului Olt, solicită avocaților înscriși în Tabloul Curatorilor, care nu au un cont bancar, să își deschidă un cont bancar în termen de 15 zile de la data publicării pezentului anunț.

Contul bancar în format IBAN va fi comunicat Baroului Olt pentru virarea directa a sumelor cuvenite, cu scopul de a evita situațiile de plată eronat în contul bancar aparținând Baroului Olt.

Plata onorariilor de curatori cuvenite avocaților nu se poate efectua prin contul Baroului Olt, ci direct în conturile avocaților, deoarece Baroul Olt nu poate identifica avocații beneficiari ai acestor sume întrucât extrasul de cont nu prezintă informații referitoare la numele avocaților.

Menționăm că la acest moment în contul Baroului Olt au fost virate 3 onorarii curatori și nu putem identifica cine sunt beneficiari sumelor virate, deoarce în extras apar doar numerele de dosare.

Neîndeplinirea acestei obligații poate conduce la neînscrierea avocaților în Tabloul Curatorilor.

                                                                    DECAN,

Av. Mihaita Bubatu

 

În atenția avocaților înscriși în Tabloul Curatorilor (pdf)

 

 

Actualizari date avocati Filiala Olt a CAA

Pentru a putea avea acces la datele privind pensia si contributiile facute catre Filiala Olt a CAA, oferite pe site-ul www.caav.ro la rubrica “Contul Meu”, avocatii Baroului Olt sunt rugati sa-si actualizeze e-mail-ul si numerele de telefon la sediul Filialei Olt a CAA si preluarea codului de acces pentru cont.