BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU TRIBUNAL, DIICOT, CURATORI – Borderoul lunii AUGUST 2020

     Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul lunii AUGUST 2020 depus la Tribunalul  Olt pentru luna AUGUST  2020 , DIICOT –AUGUST 2020

       Începând cu data de 01.10.2020,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat si numai în baza chitanței aferente sumei ce urmeaza sa o primeasca, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunii   AUGUST  2020 depus la Tribunalul  Olt  pentru luna AUGUST 2020 , DIICOT- luna AUGUST 2020 ,vor fi virate onorariile din oficii si in conturile  tuturor avocatilor care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi .

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA Comisia Permanentă DECIZIA Nr. 156/03.09.2020

Privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu de taxă de examen de către candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2020 –

BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU TRIBUNAL, DIICOT – Borderoul lunii IULIE 2020

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul lunii IULIE 2020 depus la Tribunalul  Olt pentru luna IULIE  2020 , DIICOT –IULIE 2020

       Începând cu data de 08.09.2020,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat si numai în baza chitanței aferente sumei ce urmeaza sa o primeasca, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunii   IULIE  2020 depus la Tribunalul  Olt  pentru luna IULIE 2020 , DIICOT- luna IULIE 2020 ,vor fi virate onorariile din oficii si in conturile  tuturor avocatilor care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi .