Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România Comisia Permanenta UNBR

APELUL adoptat de Comisia Permanentă la 6 octombrie 2018, cu majoritate de voturi, adresat decanilor și reprezentanților Barourilor în Consiliului U.N.B.R. pentru dezbatere și analiză de către Consiliile Barourilor, cu consultarea avocaților, în vederea adoptării de către Consiliul U.N.B.R., în Anul Centenarului Marii Uniri, a unei Hotărâri prin care dezvoltarea avocaturii pro bono să fie încurajată și sprijinită.

PRO BONO _Apel CP catre Cons_2018 10 06-Final_Website_081018_OK  (pdf)

PRO BONO _Apel CP catre Cons_2018 10 06-Final_Website_081018_OK (docx)

Lista finală cu avocații înscrisi la cursuri pentru insolvența persoane fizice.

 

Publicăm lista centralizatoare a avocaților care au fost înscriși la cursurile de pregătire profesională în vederea organizării examenului pentru înscrierea pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice

 

Lista atașată a avut în vedere criteriile stabilite de Comisia Permanentă în ședința din data de 11-12 mai a.c. iar regulile în raport de care au fost soluționate și definitivate solicitările privind includerea în listele de înscriere la cursuri au fost cele prevăzute la art. 12 din Legea 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice. Insolvența persoanelor fizice precum și dovedirea achitării taxei stabilite în ședința Consiliului UNBR din 16-17 februarie 2018 în care s-a hotărât ca un (1) curs să coste 50 lei iar taxa de școlarizare pentru tot modulul (10 cursuri) să fie de 500 de lei.

Datele tehnice de conectare urmează să fie transmise, individual, persoanelor cuprinse în tabelul atașat prezentei comunicări. Lansarea cursurilor va fi anunțată atât prin publicare pe site INPPA cât și prin comunicare pe adresele de email indicate de aplicanți.

Avocații care doresc să semnaleze și să solicite îndreptarea unei eventuale erori materiale privind înscrierea în lista centralizată alăturată prezentei comunicări sunt rugați să contacteze secretariatul INPPA la adresa de email insolventa@inppa.ro

Lista finala cu avocatii inscrisi la cursuri pentru insolventa persoane fizice.(pdf)

ANUNT privind desfasurarea celei de a VIII-a editii a Conferintei internationale „PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA” – organizata in data de 23 noiembrie 2018

 

Aceasta conferinta este o platformă de dezbateri juridice care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale dreptului afacerilor în cadrul a trei secţiuni: I. Drept public, II. Drept privat și III. Dreptul Uniunii Europene. Drept internațional. In cadrul conferintei sunt dezbatute probleme de interes pentru avocati. Mai multe detalii despre conferinta se pot gasi pe site-ul acesteia: www.businesslawconference.ro precum si in Invitatia de participare atasata la prezentul anunt.

La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile.

Conferinta este indexata in Conference Proceedings Citation Index, Thomson Reuters (Clarivate Analytics).

Conferinta este agreată de Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților prin acordarea de puncte de pregătire profesională avocaților participanți.

Toate lucrarile sustinute in cadrul Conferintei se vor regasi intr-una din urmatoarele publicatii:

ü  În revista Juridical Tribune – Tribuna Juridică, singura revistă de științe juridice din România indexată in Web of Science Thomson Reuters (Clarivate Analytics)Cele mai bune lucrări înscrise la conferință vor fi publicate în numărul din decembrie 2018 al revistei.

ü  În volume in limba engleza publicate de edituri cu prestigiu international in domeniul stiintelor juridice (Cambridge Scholars PublishingPeter Lang International Academic Publishers, ADJURIS – International Academic Publisher) și indexate în Conference Proceedings Citation Index – Thomson Reuters (Clarivate Analytics).

ü  în reviste partenere ale Conferinței indexate in baze de date internationale recunoscute pentru domeniul stiintelor juridice (Scopus, Ebsco, HeinOnline, CEEOL, ProQuest, ERIH Plus, WorldCat, KVK): Perspectives of Law and Public Administration, International Journal of Business Governance and EthicsActa Juridica HungaricaDreptulRevista de Drept PublicEuropean Review of Public LawCentral and Eastern European Legal Studies.

Invitatie de participare (pdf)