-BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU– Borderoul lunii IANUARIE 2022 –TRIBUNALUL OLT ,PARCHETUL OLT, DIICOT, CURATORI, PARCHET, CURTE DE APEL

     Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul lunii IANUARIE 2022 depus la TRIBUNALUL  OLT,PARCHETUL OLT ,DIICOT, CURATORI, PARCHET. CURTE DE APEL.

       Începând cu data de 01.03.2022,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează sa o primească, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunii IANUARIE 2022–au fost virate în data de 28.02.2022  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi .

„FII AVOCAT ÎN ȘCOALA TA!”

Uniunea Națională a Barourilor din România invită colegii avocați să se înscrie în Proiectul „Fii avocat în școala ta!” în perioada 09.02.2022 – 20.02.2022.

Înscrierea se va face prin e-mail, la adresa baroulolt@yahoo.com

Se pot înscrie avocații care îndeplinesc următoarele condiții minimale:

  • Să fie avocat definitiv;
  • Să se bucure de o bună reputație socio-profesională;
  • Să nu aibă aplicate sancțiuni disciplinare în ultimii 5 ani;
  • Să nu înregistreze restanțe la plata taxelor și contribuțiilor profesionale.

Selecția echipei inițiale de proiect se va realiza de către Consiliul Baroului Ialomița până la data de 28.02.2022.

Proiectul se fundamentează pe participarea voluntară și neremunerată a avocaților selectați. Prima etapă se va derula în perioada 15.03 – 15.06.2022 și constă în susținerea de către avocați a unor tematici sub forma a 5 module de câte o oră desfășurate în cadrul programei de dirigenție (sau a altor materii, în funcție de protocol), pentru întreaga perioadă.

Precizăm faptul că programul va fi variabil, în funcție de orarul școlar, raportat la clasele / unitățile școlare partenere – program de dimineață sau de după-amiază, iar tematicile vor fi abordate unitar, având la bază materialele puse la dispoziție de UNBR.”

Uniunea Națională a Barourilor din România organizează examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea aprilie 2022

        Examenul se va desfășura la București pe data de 03.04.2022 (prin INPPA, Complexul ROMEXPO)  , prin susținerea unei probe tip grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

       Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

       Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 210 din 10-11.12.2021, publicată pe site-ul U.N.B.R.

        Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere precum și înscrisurile  însoțitoare se transmit în intervalul 14 februarie 2022 – 11 martie 2022 (intre orele 8,00-16,00) in format electronic,prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen(art.7al.8)ANEXA 2 la Hotărârea 210/2021.

-Certificatul privind starea de sănătate (incluzând și o evaluare psihiatrica) se face la instituțiile sanitare din jud.Olt.
– În perioada 11 martie 2022  – 18 martie 2022 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

       Taxa de examen este de 1.400 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea aprilie 2022”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea aprilie 2022”.

-BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU– Borderoul lunii DECEMBRIE 2021 –TRIBUNALUL OLT

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul lunii DECEMBRIE 2021 depus la TRIBUNALUL  OLT  

       Începând cu data de 01.02.2022,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează sa o primească, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunii DECEMBRIE 2021 depus la  TRIBUNALUL OLT –au fost virate în data de 01.02.2022  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi.

Adresa privind scadența pentru plata contribuțiilor aferente indemnizațiilor primite de avocați în baza OUG 30/2020, modificată prin OUG 53/2020 și aprobată prin legea 214/2021 (indemnizațiile din perioada stării de urgență martie-mai 2020, cota de contribuție 25%)