Uniunea Națională a Barourilor din România organizează examenul de primire în profesia de avocat

Uniunea Națională a Barourilor din România organizează examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2022

Examenul se va desfășura la București pe data de 18.09.2022 (centrul va fi stabilit de INPPA) prin susținerea unei probe tip grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

       Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

       Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin anexa la Hotărârea nr. 261 din 16-06.2022 , publicata pe site-ul U.N.B.R.

        Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere precum si inscrisurile  insotitoare se transmit în intervalul 01 august 2022 – 26 august 2022 (intre orele 8,00-16,00) in format electronic,prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen(art.7al.8)ANEXA 2 la Hotararea 210/2021.

 -Certificatul privind starea de sanatate(incluzind si o evaluare psihiatrica)se face la institutiile sanitare din jud.Olt.
– În perioada 26 august 2022  – 02 septembrie 2022 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

       Taxa de examen este de 1.400 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2022”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2022”.