-BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU– TRIBUNALUL OLT PENTRU LUNA IUNIE 2022

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu, din Borderoul LUNII IUNIE, TRIBUNALUL OLT.

       Începând cu data de 01.08.2022,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează sa o primească, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunii IUNIE -2022–au fost virate în data de 29.07.2022  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi.