BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU – Borderoul lunii Noiembrie si Decembrie 2019 penal depus la Parchetul Olt, pentru luna noiembrie si decembrie 2019

     Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu – penal , din Borderoul lunii NOIEMBRIE si DECEMBRIE 2019 depus la Parchetul  Olt pentru luna Noiembrie si Decembrie 2019.

       Începând cu data de 30.01.2020,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat si numai in baza chitantei aferente sumei ce urmeaza sa o primeasca, contravaloarea onorariilor – penal , de pe borderourile aferente lunii  Noiembrie si Decembrie 2019 depus la Parchetul Olt pentru luna Noiembrie si Decembrie 2019.