BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU – Borderoul lunii Decembrie 2019 depus la Tribunalul Olt, pentru luna decembrie 2019

     Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu  și curatori , din Borderoul lunii DECEMBRIE 2019 depus la Tribunalul  Olt pentru luna Decembrie 2019.

       Începând cu data de 03.02.2020,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat si numai în baza chitanței aferente sumei ce urmeaza sa o primeasca, contravaloarea onorariilor din oficiu si curatoride pe borderoul aferent lunii   Decembrie 2019 depus la Tribunalul  Olt  pentru luna Decembrie 2019.