Uniunea Naţională a Barourilor din România

          BAROURILE MEMBRE UNBR

Începând cu 29 mai 2018, conform Hotărârii Consiliului UNBR nr. 325/17 februarie 2018, a fost pus în funcțiune Registrul național al actelor atestate de avocat prevăzut de art. 3 alin.(3) din Legea nr. 51 /1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților.

Potrivit art. 2 alin. (2) din (Anexa 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 325/17.02.2018, ”REGULI DE PROCEDURĂ PRIVIND REGISTRELE NAȚIONALE ALE AVOCAȚILOR ROMÂNI”: ”(2) Administrarea datelor cuprinse în aplicația informatică „Registrele naționale ale avocaților români” se realizează de fiecare barou.” iar potrivit art. 4 alin. (1): ”Administratorul sistemului informatic la nivelul baroului (…) este desemnat prin hotărârea consiliului baroului.”.

De la data punerii în funcțiune și până în prezent a Registrelor au fost efectuate 131 de înregistrări, care așteaptă verificarea și validarea, în vederea atribuirii numărului unic național, verificare și validare ce se face de către administratorul numit de barou sau administratorul numit de UNBR, în situația în care Baroul a hotărât delegarea competențelor către UNBR, potrivit art. 24 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 325/17.02.2018.

Art. 24 din Regulament: ”Pentru barourile care, la data punerii în funcțiune a aplicației informatice Registrele naționale ale avocaților români, nu dispun de capacitățile/dotările tehnice/logistice, operațiunile prevăzute în prezentele Reguli de procedură vor fi realizate de U.N.B.R., contra plății taxelor aferente acestor operațiuni, până la data la care aceste barouri le vor putea asigura prin mijloace proprii.

Art. 8 alin. (4) din Regulament prevede că: ”Administratorul sistemului este obligat să soluționeze cererea de înscriere în RAA în termen de cel mult 10 zile de la înscrierea cererii.

Având în vedere că majoritatea barourilor nu au desemnat administrator al Registrelor și nici nu au comunicat la UNBR că transferă dreptul de administrare al Registrelor către UNBR și faptul că se împlinește termenul maxim de validare a cererilor introduse în sistem la 29 mai 2018, vă solicităm ca până la 11 iunie 2018, să desemnați și să comunicați la UNBR un administrator al Registrelor sau să mandatați UNBR să efectueze operațiunile de administrare, în numele baroului.

În cazul în care baroul va desemna un administrator, este necesar a se comunica de urgență hotărârea/decizia de numire împreună cu următoarele date personale ale persoanei numite ca administrator, în vederea înființării contului de administrare:

  1. Nume și prenume;
  2. Cod Numeric Personal;
  3. Adresa de email;
  4. Numărul de telefon mobil.

Totodată, se va transmite la UNBR acordul privind prelucrarea datelor personale a persoanei desemnate ca administrator, conform modelului atașat.

În cazul în care baroul va mandata UNBR să efectueze operațiunile de administrare, în numele baroului, aceasta se va face prin adresă scrisă care se va comunica de urgență la UNBR, neexistând posibilitatea unui acord implicit.

PREȘEDINTE UNBR,

Av. Florea Gheorghe