Proiectul ”MEDIEREA – POLITICĂ PUBLICĂ eficientă în dialogul civic”

                 Proiectul ”MEDIEREA – POLITICĂ PUBLICĂ eficientă în dialogul civic”

     ”Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1- “Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”, cod proiect SIPOCA 269 și implementat de Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact în parteneriat cu Universitatea Andrei Șaguna din Constanța. Unul din obiectivele proiectului vizează crearea unei relaţii de parteneriat între asociațiile profesionale de mediatori, parteneri sociali, cetăţeni, autorităţi publice și alte părți interesate în scopul realizării unei consultări care să stea la baza formulării unei politici publice alternative în domeniul medierii. Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe site-ul proiectului http://www.mediereapoliticapublica.ro/.

   Pentru conturarea premisei unei politici elaborate printr-o abordare transparentă şi având un sprijin extins în implementare, apreciem că este esențial punctul de vedere al profesiei de avocat. De aceea, în cadrul subactivității ”A2.1 Elaborarea și dezvoltarea unui instrument independent de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii” a fost elaborat un instrument de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii care se fundamentează pe un un set de indicatori selectați pornind de la evidențele actuale de la nivelul Consiliului de Mediere, de la diferite centre de analiză și cercetare, precum și în corelație cu evidențele statisticii judecătorești.

Vă informăm că Anexa 2 a Instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii – ”Formular ON-LINE de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii pentru alte părți interesate (altele decât mediatorii)” – este accesibilă online la adresa http://www.mediereapoliticapublica.ro/anexa-2-formular-de-monitorizare-si-evaluare-a-politicilor-publice-in-domeniul-medierii-pentru-alte-parti-interesate-altele-decat-mediatorii.html și, în măsura în care veți aprecia că este necesar și posibil, poate fi pusă la dispoziția barourilor pentru a fi făcut cunoscut avocaților în vederea completării. De asemenea, vă informăm că rezultatele acestui proces de consultare sunt disponibile în timp real pe site-ul proiectului, putând fi accesate la adresa http://www.mediereapoliticapublica.ro/anexa-2-rapoarte.html.

Constantin-Adi GAVRILĂ

Mediator, Expert politici publice mediere

Centrul de Mediere și Arbitraj Propact

Proiectul ”MEDIEREA – POLITICĂ PUBLICĂ eficientă în dialogul civic”