În atenția avocaților înscriși în Tabloul Curatorilor

 

A N U N Ț

În atenția avocaților înscriși în Tabloul Curatorilor

 

      Decanul Baroului Olt, solicită avocaților înscriși în Tabloul Curatorilor, care nu au un cont bancar, să își deschidă un cont bancar în termen de 15 zile de la data publicării pezentului anunț.

Contul bancar în format IBAN va fi comunicat Baroului Olt pentru virarea directa a sumelor cuvenite, cu scopul de a evita situațiile de plată eronat în contul bancar aparținând Baroului Olt.

Plata onorariilor de curatori cuvenite avocaților nu se poate efectua prin contul Baroului Olt, ci direct în conturile avocaților, deoarece Baroul Olt nu poate identifica avocații beneficiari ai acestor sume întrucât extrasul de cont nu prezintă informații referitoare la numele avocaților.

Menționăm că la acest moment în contul Baroului Olt au fost virate 3 onorarii curatori și nu putem identifica cine sunt beneficiari sumelor virate, deoarce în extras apar doar numerele de dosare.

Neîndeplinirea acestei obligații poate conduce la neînscrierea avocaților în Tabloul Curatorilor.

                                                                    DECAN,

Av. Mihaita Bubatu

 

În atenția avocaților înscriși în Tabloul Curatorilor (pdf)