În atenția avocaților care sunt înscriși în registru de Asistență Judiciară

Vă transmitem mai jos informarea privind întâlnirea care a avut la loc sediul Ministerului Finanțelor.

La data de 09.07.2024, la sediul Ministerului Finanțelor, a avut loc o întâlnire de lucru între delegația Uniunii Naționale a Barourilor din România condusă de Domnul Președinte Traian Briciu, compusă din Domnul Vicepreședinte Daniel Fenechiu, Domnul Vicepreședinte Sergiu I. Stănilă și consultantul în probleme de drept fiscal al Uniunii, delegația Ministerului Finanțelor, compusă din reprezentanți ANAF, reprezentanți ai Direcției de legislație în domeniul TVA, reprezentanți ai altor direcții și reprezentantul Ministerului Justiției.

Problemele abordate și soluțiile preconizate au fost următoarele:

  1. emiterea facturii de către avocatul înscris în Registrul de Asistență Judiciară, pentru sumele de bani încasate cu titlu de onorarii pentru furnizarea serviciilor de asistență juridică în materie penală, pentru furnizarea serviciilor de asistență juridică, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală și, respectiv, emiterea facturii de către de către avocatul înscris în Registrul avocaţilor care pot fi desemnați curatori de către instanţele judecătorești, pentru sumele de bani încasate cu titlu de remunerații de curator, se va realiza prin utilizarea sistemului RO E-factura, destinatarul facturii fiind plătitorul sumelor de bani, respectiv instanța judecătorească/unitatea de parchet;
  2. stabilirea momentului emiterii facturii de către avocat, respectiv după prestarea serviciului și până la depunerea referatului la barou, în vederea centralizării acestora și transmiterii lor instanțelor judecătorești și unităților de parchet, pentru efectuarea plății;
  3. identificarea unor soluții informatice care să asigure fluidizarea circuitului financiar-fiscal, cum este includerea în borderoul de plată și în referat a numărului și indexului de încărcare a facturii în sistemul RO E-Factura;
  4. evidențierea cotizației de 2% prevăzută de art. 84 alin. 4 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată și art. 166 alin. 3 din Statutul Profesiei de Avocat, datorată pentru cheltuielile curente necesare funcționării serviciilor de asistență judiciară, barourile neavând așadar obligația de a emite factură pentru sumele reținute cu acest titlu, nefiind vorba despre o prestare de servicii.

Subliniem și cu acest prilej, la fel ca și în întâlnirile precedente, disponibilitatea totală a reprezentanților Ministerului Finanțelor în a asculta și valorifica argumentele expuse de Uniunea Națională a Barourilor din România, în vederea identificării soluțiilor legale și eficiente pentru avocați, în contextul digitalizării sistemului fiscal. Concluziile întâlnirii de astăzi vor fi materializate într-un document care va fi emis de Ministerul Finanțelor în perioada imediat următoare.