Hotărâri ale Consiliului UNBR privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

Hotărâri ale Consiliului UNBR privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, adoptate în ședința din 09 decembrie 2017

– Hotărârea Consiliului UNBR nr. 290/09.12.2017 prin care s-a decis că începând cu data de 01 ianuarie 2018, venitul de referință utilizat la stabilirea tuturor prestațiilor de asigurări sociale este de 2.550 lei;

– Hotărârea Consiliului UNBR nr. 291/09.12.2017 prin care s-a decis că începând cu data de 01 ianuarie 2018, valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților este de 1.275 lei;

– Hotărârea Consiliului UNBR nr. 292/09.12.2017 prin care s-a decis că începând cu data de 01 ianuarie 2018, cuantumul ajutorului lunar pentru creşterea copilului prevăzut de art. 94 alin. (4) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților este de 700 de lei, pentru fiecare copil;

– Hotărârea Consiliului UNBR nr. 293/09.12.2017 prin care s-a decis că se menține nivelul de 2% din valoarea totală a contribuțiilor la sistem, efectiv încasate, pentru cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A, prevăzută la art. 15 alin.(1) din Statutul CAA;

– Hotărârea Consiliului UNBR nr. 294/09.12.2017 prin care s-a decis că începând cu data de 01 ianuarie 2018, cuantumul ajutorului de deces este de  4.000 lei în cazul asiguratului sau pensionarului și 2.000 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului;

– Hotărârea Consiliului UNBR nr. 295/09.12.2017 prin care s-a decis că se menține contribuția procentuală individuală obligatorie a tuturor avocaților cu drept de exercițiu al profesiei la sistemul C.A.A. la valoarea de 11% și se menține cota minimă de contribuție obligatorie pentru avocații stagiari la valoarea de 80 lei.

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 296 din 09 decembrie 2017

–  privind programul de activități al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel național în anul 2018, ținând cont de calendarul evenimentelor și al acțiunilor programate a fi desfășurate de către barouri (în limita comunicărilor făcute către UNBR), de activitățile planificate la nivelul CCBE – Consiliului Barourilor Europene și ale UIA – Uniunii Internaționale a Avocaților și datelor examenelor organizate prin INPPA, potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Hotarare Consiliu 296-2017_Calendar 2018 (pdf)

Hotarare Consiliu 295-2017_Cote contributii 2018_CAA (pdf)

Hotarare Consiliu 294-2017_Cuantum ajutor deces_CAA (pdf)

Hotarare Consiliu 293-2017_Fondul de functionare CAA (pdf)

Hotarare Consiliu 292-2017_ Ajutor crestere copil_CAA (pdf)

Hotarare Consiliu 291-2017_Valoarea punctului de pensie_CAA (pdf)

Hotarare Consiliu 290-2017_ Venitul de referinta_CAA (pdf)