Convocare, pentru adunarea generala a Baroului Olt si a Filialei Olt a C.A.A.

C O N V O C A R E

PENTRU ADUNAREA GENERALA A BAROULUI OLT SI FILIALEI OLT A C.A.A.,

In temeiul art. 52-53 din Legea 51/1995 si art. 147 din Statutul C.A.A., pentru data de 02.03.2018 orele 1600  – 1830 la  SALA EUGEN IONESCU – fostul cinematograf Alutus, avand ca ordine de zi :

–         Raportul de activitate al Consiliului Baroului si al Consiliului de Administratie al Filialei Olt pe anul 2017;

–         Raportul economico-financiar al Baroului si al Filialei C.A.A. pe anul 2017;

–         Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Baroului si a Filialei C.A.A. pe anul 2017;

–         Aprobarea bugetului Baroului Olt si Filialei Olt C.A.A. pe anul 2018;

–         Dezbateri pe marginea propunerilor privind “Tabloul onorariilor minimale”;

–         Probleme diverse.

 

Dupa Adunarea Generala programul va fi continuat cu o masa festiva ce se va organiza la Hotel Parc, cu incepere de la orele 19,00.

In baza art. 67 alin. 5 din Statutul profesiei de avocat, cei care doresc sa faca propuneri pentru completarea ordinei de zi le vor depune cu 5 zile inainte de data convocarii, la decanatul baroului.

ABSENTA DE LA LUCRARILE ADUNARII SE CONSIDERA ABATERE DISCIPLINARA.

CONSILIUL BAROULUI