A N U N Ţ

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ELECTIVĂ A BAROULUI OLT ȘI FILIALEI OLT A C.A.A.

Consiliul Baroului Olt aduce la cunoștința colegilor avocaţi faptul că, în data de

12 MAI 2023 orele 15,00,  la Restaurantul PSG-Momenti D’Oro (str. Cireașov 38B  intrarea între magazinul de mobilă  ACA şi Dedeman) , se va desfășura Adunarea Generală Ordinară a Baroului Olt şi a Filialei C.A.A. şi se vor alege delegaţii la viitorul Congres UNBR din iunie 2023.

        ADUNAREA GENERALĂ  ELECTIVĂ pentru alegerea organelor de conducere   ale Baroului şi Filialei – decan, consilieri, comisie disciplină şi cenzori, consiliul de administraţie al Filialei CAA – se va desfășura la o dată care va fi anunţată ulterior, după soluţionarea contestaţiilor la Regulamentul de desfăşurare a alegerilor, transmise spre competentă soluţionare Consiliului UNBR.

         După  lucrările Adunării Generale Ordinare, va avea loc o masă festivă în aceiaşi

 locaţie, costurile fiind suportate integral de către Baroul Olt.

        Pentru asigurarea meniurilor este necesară confirmarea participării la masă de către avocaţi  (prin orice mijloac de comunicare telefon, fax, email) la secretariatul baroului pâna la data de 09.05.2023.

             Însoțitorii avocaţilor  vor suporta costul integral al meniului.

CONSILIUL BAROULUI OLT