Către domnii/doamnele avocat pensionari.

Urmare a actualizării pensiilor de la 01 ianuarie 2023, vă aducem al cunoștință faptul că pentru luna ianuarie 2023, plata pensiilor se va efectua  în jurul datei de 15 ianuarie, după ce Casa de Asigurări a Avocaților din România va întocmi tabelele de plată a pensiilor, aceasta întrucât potrivit Hotărârii Consiliului UNBR nr.298 din 9-10 dec.2022 dar și Hotărârii Consiliului de Administrație al CAA nr. 2 din 19.12.2022, pensiile  aferente lunii ianuarie 2023 vor fi majorate cu indicele de inflație, aspect ce impune, implicit, recalcularea contribuțiilor, impozitelor și taxelor legale, fiind necesară totodată și punerea în aplicare a dispozițiilor Deciziei Curții Constituționale nr.650 /15.12.2022 publicată în Monitorul Oficial nr. 1262/28.12.2022  privind suspendarea reținerii contribuției de sănătate din pensii, toate aceste operațiuni fiind necesar a fi efectuate la nivelului întregului sistem.

Având în vedere că sumele astfel calculate sunt comunicate filialelor de către C.A.A., vom proceda la plata pensiilor de îndată ce tabelele de plată a pensiilor vor fi primite la filială.