ANUNŢ

Ca urmare a hotărârii Casei de Asigurari a Avocaţilor din Romania şi a Sedinţei Consiliului de Administraţie al Filialei Olt a CA.A.