Convocare pentru Adunarea Generală Electivă a Baroului Olt și Filialei Olt a C.A.A.

C O N V O C A R E

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ELECTIVĂ A BAROULUI OLT ȘI FILIALEI OLT A C.A.A.

În temeiul art. 52-53 din Legea 51/1995 și art. 147 din Statutul C.A.A., pentru data de 12.04.2019  orele 1400 la       RESTAURANT CAPITOL – Slatina, zona Zahana (între  S.C MARMUR ART S.R.L și S.C VMG SL),

având ca ordine de zi :

–         Raportul de activitate al Consiliului Baroului Olt și al Consiliului de Administratie al Filialei Olt a CAA pe anul 2018;

–         Raportul economico-financiar al Baroului Olt și al Filialei Olt a C.A.A. pe anul 2018;

–         Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Baroului Olt și a Filialei Olt a C.A.A. pe anul 2018;

–         Aprobarea bugetului Baroului Olt si Filialei Olt a C.A.A. pe anul 2019;

–         Alegerea organelor de conducere ale Baroului Olt: Decan, Consilieri, Comisia de Disciplină și Comisia de Cenzori;

–         Alegerea organelor de conducere ale Filialei Olt a CAA: Consiliul de Administrație și Comisia de Cenzori;

–         Alegerea delegaților la Congresul UNBR pentru anul 2019;

–         Probleme diverse.

În baza art. 67 alin. 5 din Statutul profesiei de avocat, cei care doresc sa faca propuneri pentru completarea ordinei de zi le vor depune cu 5 zile inainte de data convocarii, la decanatul baroului.

ABSENȚA DE LA LUCRĂRILE ADUNĂRII SE CONSIDERĂ ABATERE DISCIPLINARĂ.

Masa festivă prilejuită de această manifestare va avea loc la orele 2000  și va fi suportată în totalitate de Baroul Olt și Filiala Olt a CAA, avocații având obligația ca până la data de 30 Martie 2019 să anunțe Baroul Olt (personal, fax, telefon) participarea la masă.

CONSILIUL BAROULUI OLT