BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU TRIBUNALUL OLT – Borderoul lunii MARTIE 2021

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul lunii MARTIE 2021 depus la TRIBUNALUL OLT.

       Începând cu data de 04.05.2021,  ora 10.00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează să o primească, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunii MARTIE 2021 depus la  TRIBUNALUL OLT- pentru luna  MARTIE 2021  –au fost virate în data de 29.04.2021  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi .