BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU TRIBUNAL, DIICOT, CURATORI – Borderoul lunii AUGUST 2020

     Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul lunii AUGUST 2020 depus la Tribunalul  Olt pentru luna AUGUST  2020 , DIICOT –AUGUST 2020

       Începând cu data de 01.10.2020,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat si numai în baza chitanței aferente sumei ce urmeaza sa o primeasca, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunii   AUGUST  2020 depus la Tribunalul  Olt  pentru luna AUGUST 2020 , DIICOT- luna AUGUST 2020 ,vor fi virate onorariile din oficii si in conturile  tuturor avocatilor care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi .