-BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU Parchetul Olt – Borderoul lunile: iunie, iulie, august, septembrie, octombrie 2020

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul lunilor iunie, iulie, august septembrie, octombrie 2020 depus la depus la PARCHETUL OLT       

 Începând cu data de 04.01.2021,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează sa o primească, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunilor iunie, iulie, august septembrie, octombrie 2020, depus la Parchetul Olt  pentru perioada iunie, iulie, august septembrie, octombrie 2020 –au fost virate în data de 30 .12.2020  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi.