BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU– Borderoul lunii NOIEMBRIE 2021 -TRIBUNALUL OLT

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul lunii NOIEMBRIE 2021 depus la TRIBUNALUL  OLT

       Începând cu data de 28.12.2021,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat si numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează sa o primeasca, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunii NOIEMBRIE 2021 depus la  TRIBUNALUL OLT –au fost virate în data de 27.12.2021  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi .