-BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU– Borderoul lunii DECEMBRIE 2021 –PARCHETUL OLT

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștință avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul lunii DECEMBRIE 2021 depus la PARCHETUL OLT  

       Începând cu data de 03.01.2022,  ora 10:00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează să o primească, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunii DECEMBRIE 2021 depus la  PARCHETUL OLT –au fost virate în data de 03.01.2022  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi.