ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A BAROULUI OLT ȘI FILIALEI OLT A C.A.A.

CONSILIUL BAROULUI OLT

CONVOACĂ:

  ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A BAROULUI OLT ȘI FILIALEI OLT A C.A.A.

În temeiul art. 52-53 din Legea 51/1995 și art. 49 din Statutul C.A.A. pentru data de 26.05.2023  orele 1400  la “CENTRUL CULTURAL EUGEN IONESCU” – Slatina, bld.A.I.Cuza, nr.28, (fostul cinematograf ALUTUS),

având ca ordine de zi :

  • Raportul de activitate al Consiliului Baroului Olt și al Consiliului de Administrație al Filialei Olt a CAA pe anul 2022;
  • Raportul economico-financiar al Baroului Olt și al Filialei Olt a C.A.A. pe anul 2022;
  • Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Baroului Olt și a Filialei Olt a C.A.A. pe anul 2022;
  • Aprobarea bugetului Baroului Olt si Filialei Olt a C.A.A. pentru anul 2023;
  • Alegerea delegaților la Congresul UNBR pentru anul 2023;
  • Alegerea reprezentantului Baroului Olt în Comisia centrala de disciplina a UNBR;
  • Probleme diverse.

În baza art. 67 alin. 5 din Statutul profesiei de avocat, cei care doresc sa facă propuneri pentru completarea ordinei de zi le vor depune cu 5 zile înainte de data convocării, la secretariatul baroului.

ABSENȚA DE LA LUCRĂRILE ADUNĂRII SE CONSIDERĂ ABATERE DISCIPLINARĂ.

Avocații participanți vor avea asupra lor legitimațiile (card) vizate la zi.

CONSILIUL BAROULUI OLT