Invitaţie înscriere în grupul ţintă al proiectului: „Societatea civilă dezvoltă politici publice” ”Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”- SIPOCA 493

Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură, beneficiar al proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”- ”Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”, demarează începând cu data de 7 martie 2019, procedura de înscriere în grupul țintă al proiectului.
           Grupul țintă este format din 600 de practicieni ai dreptului, pe parcursul a 15 luni, în domeniul protecției juridice a drepturilor omului, cu accent pe grupurile vulnerabile înregistrate în regiunile Sud Muntenia şi Sud – Vest Oltenia, cu o audienta de peste 250.000 persoane.
        Scopul  proiectului  îl  reprezintă  facilitarea accesului  la  justiție  al  cetățenilor, în  special  al  grupurilor vulnerabile, prin activități de informare și promovare a drepturilor și serviciilor de care pot beneficia dar și prin îmbunătățirea calității serviciilor juridice.
          Grupul țintă are o valoare totală de 1475 de persoane, cu urmatoarea structură:
        – 600 de persoane care desfășoară sau sunt autorizate să desfășoare o activitate juridică și specialiști în domeniul dreptului și/sau cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar și personal din cadrul instituțiilor din sistemul judiciar (ex. judecători, procurori,personal asimilat acestora, personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lânga acestea, auditori de justiție, alte categorii de personal din instanțe și parchete, personal din cadrul sistemului de probațiune, penitenciar, personal al instituțiilor centrale și al structurilor acestora de la nivel central sau local etc.), care vor participa la activitațile de instruire și dezvoltarea/aprofundarea cunostințelor în domeniul drepturilor omului;
            – 600 de persoane care fac parte din grupuri vulnerabile (persoane defavorizate, persoane marginalizate, persoane excluse social sau supuse riscurilor de excluziune socială sau persoane vulnerabile), cu accent pe persoanele cu dizabilități, care vor participa la sesiunile de informare cu privire la drepturile de care beneficiază și modalitați de accesare a acestora;
            – 275 de cetațeni (inclusiv elevi, studenți, cadre didactice), care vor participa la sesiunile de informare cu  privire la drepturile de care beneficiaza si modalitați de accesare a acestora.

        Regiuni de implementare eligibile:
                Ø Regiunea Sud – Muntenia:
                         Giurgiu

                         Ialomița
                         Prahova
                         Teleorman
                         Argeș
                        Călărași
                        Dâmbovița
                Ø Regiunea Sud-Vest Oltenia
                         Dolj
                         Mehedinți
                         Gorj
                         Olt
                         Vâlcea
Pentru a vă înscrie, completați formularul : Formular înscriere grup țintă 

Găsiţi mai multe detalii în ataşamente: