Convocare adunare generala a Baroului Olt si Filialei Olt a C.A.A.