-BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU PARCHETUL OLT – Borderoul lunii IANUARIE 2021

     Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul lunii ianuarie 2021 depus la PARCHETUL OLT.

       Începând cu data de 23.02.2021,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat si numai în baza chitanței aferente sumei ce urmeaza sa o primeasca, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunii ianuarie 2021 depus la  PARCHETUL OLT- pentru luna  ianuarie 2021  –au fost virate in data de 23.02.2021  onorariile din oficii in conturile  tuturor avocatilor care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi .