BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU – Borderoul lunii Septembrie 2019 (penal și curatori), depus la Tribunalul Olt [1], si Parchet borderou aferent lunii August 2019.

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu – PENAL _Ș_I CURATORI, DIN BORDEROUL LUNII SEPTEMBRIE 2019 DEPUS LA TRIBUNALUL OLT , SI PARCHET BORDEROUL AFERENT LUNII AUGUST 2019.

Începând cu data de 05.11.2019, ORA 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat si numai in baza chitantei aferente sumei ce urmeaza sa o primeasca, contravaloarea onorariilor – _PENAL ȘI CURATORI, _de pe borderourile aferente lunii SEPTEMBRIE 2019 DEPUS LA TRIBUNALUL OLT , SI PARCHET BORDEROUL AFERENT LUNII AUGUST 2019.