BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU – Borderoul lunii Octombrie 2019 (penal ), depus la Tribunalul Olt, si Parchet borderou aferent lunii Septembrie si Octombrie 2019.

     Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu – penal , din Borderoul lunii OCTOMBRIE 2019 depus la Tribunalul Olt , SI PARCHET borderoul aferent lunii SEPTEMBRIE SI OCTOMBRIE  2019.

       Începând cu data de 03.12.2019,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat si numai in baza chitantei aferente sumei ce urmeaza sa o primeasca, contravaloarea onorariilor – penal , de pe borderourile aferente lunii  OCTOMBRIE 2019 depus la Tribunalul Olt , SI PARCHET borderoul aferent lunii SEPTEMBRIE SI OCTOMBRIE 2019.