BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU – Borderoul lunii Noiembrie 2019 (penal ), depus la Tribunalul Olt si Curatori pe Noiembrie 2019

     Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu – penal , din Borderoul lunii Noiembrie 2019 depus la Tribunalul Olt si Curatori pe Noiembrie 2019.

       Începând cu data de 13.01.2020,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat si numai in baza chitantei aferente sumei ce urmeaza sa o primeasca, contravaloarea onorariilor – penal , de pe borderourile aferente lunii  Noiembrie 2019 depus la Tribunalul Olt si Curatori pe luna Noiembrie 2019.