BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU– Borderoul lunii MARTIE 2022 –TRIBUNALUL OLT, PARCHETUL OLT

     Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul lunii MARTIE 2022 depus la TRIBUNALUL  OLT,PARCHETUL OLT

       Începând cu data de 02.05.2022,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat și numai în baza chitanței aferente sumei ce urmează sa o primească, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunii MARTIE 2022–au fost virate în data de 02.05.2022  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi .