BAROUL OLT – PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU TRIBUNALUL OLT – Borderoul lunii AUGUST 2021

     Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu , din Borderoul lunii AUGUST 2021 depus la TRIBUNALUL   OLT.

       Începând cu data de 05.10.2021,  ora 10,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat si numai în baza chitanței aferente sumei ce urmeaza sa o primească, contravaloarea onorariilor din oficiu,  de pe borderoul aferent lunii AUGUST 2021 depus la  TRIBUNALUL OLT- pentru luna  AUGUST 2021  –au fost virate în data de 04.10.2021  onorariile din oficii în conturile  tuturor avocaților care au depus la Baroul Olt documentul privind deschiderea de  conturi .