PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU (penal și curatori) luna Mai 2017

LUNILE MAI 2017

 

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu – penal și curatori, 

cuprinse în Borderoul nr. 5/2017.

Începând cu data de 06.07.2017, ora 11,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat si numai in baza chitantei aferente sumei ce urmeaza sa o primeasca, contravaloarea onorariilor – penal și curatori, de pe aceste borderouri.

Borderou nr 5 (pdf)