PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU (penal și curatori) LUNA IUNIE 2017

PLATA ONORARIILOR DIN OFICIU (penal și curatori)
LUNA IUNIE 2017

Decanul Baroului Olt aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Olt, contravaloarea onorariilor din oficiu – penal și curatori, cuprinse în Borderoul nr. 6/2017.
Începând cu data de 07.08.2017, ora 11,00 la sediul Baroului Olt se va achita, către fiecare avocat si numai in baza chitantei aferente sumei ce urmeaza sa o primeasca, contravaloarea onorariilor – penal și curatori, de pe aceste borderouri.