Uniunea Naţională a Barourilor din România

          BAROURILE MEMBRE UNBR

Începând cu 29 mai 2018, conform Hotărârii Consiliului UNBR nr. 325/17 februarie 2018, a fost pus în funcțiune Registrul național al actelor atestate de avocat prevăzut de art. 3 alin.(3) din Legea nr. 51 /1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților.

Potrivit art. 2 alin. (2) din (Anexa 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 325/17.02.2018, ”REGULI DE PROCEDURĂ PRIVIND REGISTRELE NAȚIONALE ALE AVOCAȚILOR ROMÂNI”: ”(2) Administrarea datelor cuprinse în aplicația informatică „Registrele naționale ale avocaților români” se realizează de fiecare barou.” iar potrivit art. 4 alin. (1): ”Administratorul sistemului informatic la nivelul baroului (…) este desemnat prin hotărârea consiliului baroului.”.

De la data punerii în funcțiune și până în prezent a Registrelor au fost efectuate 131 de înregistrări, care așteaptă verificarea și validarea, în vederea atribuirii numărului unic național, verificare și validare ce se face de către administratorul numit de barou sau administratorul numit de UNBR, în situația în care Baroul a hotărât delegarea competențelor către UNBR, potrivit art. 24 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 325/17.02.2018.

Art. 24 din Regulament: ”Pentru barourile care, la data punerii în funcțiune a aplicației informatice Registrele naționale ale avocaților români, nu dispun de capacitățile/dotările tehnice/logistice, operațiunile prevăzute în prezentele Reguli de procedură vor fi realizate de U.N.B.R., contra plății taxelor aferente acestor operațiuni, până la data la care aceste barouri le vor putea asigura prin mijloace proprii.

Art. 8 alin. (4) din Regulament prevede că: ”Administratorul sistemului este obligat să soluționeze cererea de înscriere în RAA în termen de cel mult 10 zile de la înscrierea cererii.

Având în vedere că majoritatea barourilor nu au desemnat administrator al Registrelor și nici nu au comunicat la UNBR că transferă dreptul de administrare al Registrelor către UNBR și faptul că se împlinește termenul maxim de validare a cererilor introduse în sistem la 29 mai 2018, vă solicităm ca până la 11 iunie 2018, să desemnați și să comunicați la UNBR un administrator al Registrelor sau să mandatați UNBR să efectueze operațiunile de administrare, în numele baroului.

În cazul în care baroul va desemna un administrator, este necesar a se comunica de urgență hotărârea/decizia de numire împreună cu următoarele date personale ale persoanei numite ca administrator, în vederea înființării contului de administrare:

  1. Nume și prenume;
  2. Cod Numeric Personal;
  3. Adresa de email;
  4. Numărul de telefon mobil.

Totodată, se va transmite la UNBR acordul privind prelucrarea datelor personale a persoanei desemnate ca administrator, conform modelului atașat.

În cazul în care baroul va mandata UNBR să efectueze operațiunile de administrare, în numele baroului, aceasta se va face prin adresă scrisă care se va comunica de urgență la UNBR, neexistând posibilitatea unui acord implicit.

PREȘEDINTE UNBR,

Av. Florea Gheorghe

Uniunea Națională a Barourilor din România participă la proiectul MULTILAW de schimb de avocați în statele membre UE. Anunț privind selecția participanților

Uniunea Națională a Barourilor din România participă în calitate de partener la Proiectul MULTILAW al cărui scop este schimbul de avocați între țările Uniunii Europene (UE) care urmărește să permită o mai mare mobilitate a avocaților în cadrul Uniunii Europene și să contribuie la dezvoltarea unei culturi judiciare europene.

Proiectul este condus de Fundația Europeană a Avocaților, în parteneriat cu barourile locale din Atena și Paris, consultanții juridici din Polonia și barourile naționale din România, Lituania, Spania și Republica Cehă. În timpul ciclului de viață al proiectului, avocații din 7 state membre ale UE (tineri avocați cu o experiență profesională de până la 5 ani) vor avea posibilitatea de a fi instruiți în străinătate în instituțiile gazdă din sectorul juridic.

Pe durata proiectului sunt prevăzute 4 perioade de schimb între avocații europeni. Prima și a doua rundă de apeluri pentru candidaturi s-a încheiat la începutul anului 2018.

Cea de a treia rundă de schimburi de experiență este programată să aibă loc în intervalul 1 septembrie 2018 – 31 decembrie 2018.

În cea de a 3-a etapă max. 4 (patru) avocați români vor fi trimiși în străinătate iar U.N.B.R. va găzdui 3 avocați europeni.

Durata fiecărei plasări va fi de două săptămâni, iar instituțiile gazdă din țările partenere vor fi fie barouri locale sau naționale, fie firme private cu activități transfrontaliere în Europa.

Schimburile nu au niciun cost pentru instituțiile beneficiare iar cheltuieli de deplasare, de ședere și de cazare ale avocaților participanți sunt acoperite.

U.N.B.R. inițiază procesul de selectare a 4 (patru) avocați care doresc să participe în proiect, într-un alt stat UE pentru runda a 3-a.

Apelul este adresat avocaților practicieni cu experiență profesională de maximum 5 ani și cu o înaltă și demonstrabilă cunoaștere a limbii engleze.

Statele membre de destinație pot fi: Franța (Paris), Olanda (Haga), Grecia (Atena), Republica Cehă, Polonia și Lituania.

Cererea trebuie să conțină curriculum vitae (în limba engleză), formularul de înscriere completat, o scurtă scrisoare de motivație care să explice rațiunile care ar trebui avute în vedere la selectarea pentru a participa în proiect (în limba engleză), numărul dosarului profesional, adresa de e-mail, telefon de contact.

Candidaturile pot fi trimise prin e-mail la următoarea adresă: unbr@unbr.ro, cu menționarea în titlul mesajului a numelui candidatului, a titlului proiectului (MULTILAW) precum și a perioadei de schimb pentru care s-a făcut opțiunea.

Costurile sunt subvenționate parțial de Comisia Europeană după cum urmează: (a) cheltuielile de călătorie vor fi rambursate până la 500 EUR; (b) diurna (reprezentând costul cazării și al meselor) este de 100 EUR pe zi, cu un total de 1400 EUR pentru perioada de două săptămâni.

Termenul de primire a candidaturilor este 22 iunie 2018. Decizia va fi comunicată până la data de 10 iulie 2018. Comunicarea va fi trimisă prin e-mail fiecărui candidat, inclusiv celor care nu au fost selectați.

Declaratia de consimtamant si Notificarea privind protectia datelor personale; Consiliul de Administratie al Filialei Olt a CAA

Urmare intrarii in vigoare a Regulamentului GDPR, Consiliul de Administratie al Filialei Olt a CAA, prin prezentul anunt pune la dispozitia colegilor avocati Declaratia de consimtamant si Notificarea privind protectia datelor personale.

Va rugam sa completati Declaratia de consimtamant, urmand sa o depuneti la sediul Filialei Olt a CAA sau o puteti transmite pe e-mail : filialaoltacaa@gmail.com.

Va multumim !

Declaratie-de-Consimtamant-GDPR (pdf)