Examenul de primire in profesia de avocat

In atentia candidatilor la exmenul de primire in profesia de avocat – sesiunea septembrie 2017 (locul de desfasurare a examenului)  

 

Hotararea nr 4/29.08.2017  a Comisiei Nationale de examen cuprinzand tabelele finale cu candidatii la examenul de primire in profesia de avocat , sesiunea septembrie 2017

–  Hotararea numar 4/29.08.2017 (pdf)

 

Decizia nr. 237/25.08.2017 a Comisiei Permanente a UNBR privind listele candidatilor care au depus cererile de inscriere la examen conform prevederilor Regulamentului – Cadru de examen, sesiunea septembrie 2017.  

Decizia nr.237/25.08.2017 (pdf)

CONFERINTA INTERNATIONALĂ

 

DD

 

 “PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA”.
EDITIA A VII-A, 24 NOIEMBRIE 2017 – ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI
Conferinta indexata in Conference Proceedings Citation Index, Thomson Reuters (Clarivate Analytics)

Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative organizează în data de 24 noiembrie 2017 a șaptea ediție  a CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE “PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA”.

SECŢIUNI:

  1. Drept public. Pentru tematica orientativă
    II. Drept privat. Pentru tematica orientativă
    III. Dreptul Uniunii Europene. Drept internațional. Pentru tematica orientativă

INVITATIE DE PARTICIPARE

În deschiderea Conferinței vor lua cuvântul :
– prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București
– prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rectorul Universității „Titu Maiorescu” din București
– prof. univ. dr. Veronica Natalia Stoica, decan al Facultății de Drept și Administrație Publică, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București
– prof. univ. dr. Ștefan Deaconu, preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
– prof. univ. dr. Flavius Baias, decan al Facultății de Drept, Universitatea din București
– avocat dr. Gheorghe Florea, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România

Moderator
– prof. univ. dr. Camelia Florentina Stoica, director al Departamentului Drept din Academia de Studii Economice din București
Conferinţa este o platformă de dezbateri juridice care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale mediului internațional de afaceri. Conferinţa îşi deschide porţile către persoane provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic și din rândul practicienilor dreptului, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca obiect dreptul comparat, dreptul Uniunii Europene, dreptul comerţului internaţional, dreptul public internaţional, cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile dreptului naţional.
La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care  doresc doar să audieze dezbaterile.
Organizatorii Conferinţei îi invită pe toţi cei interesaţi să participe în cadrul uneia din cele trei secţiuni să completeze formularul de participare până la data de 10 noiembrie 2017.
Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară.
Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din publicațiile Conferinței.
CELE MAI BUNE LUCRĂRI ÎNSCRISE LA CONFERINȚĂ VOR FI PUBLICATE ÎN REVISTA JURIDICAL TRIBUNE – TRIBUNA JURIDICĂ, SINGURA REVISTĂ DE ȘTIINȚE JURIDICE DIN ROMÂNIA INDEXATĂ ÎN WEB OF SCIENCE – CLARIVATE ANALYTICS (THOMSON REUTERS).
Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință.

TOȚI AVOCAȚII DIN ROMÂNIA PARTICIPANȚI LA CONFERINȚĂ VOR PRIMI 20 DE PUNCTE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

INVITATIE DE PARTICIPARE (pdf)

ORGANIZARE EXAMEN DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT

ORGANIZARE EXAMEN DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT

Sesiunea septembrie 2017

 

Data desfășurării examenului este 01.09.2017 pentru toți candidații.

Dosarele de inscriere la examen se depun la sediul Baroului Olt din str. Gradinitei nr. 14, in perioada  03 iulie – 31 iulie 2017, de luni pana vineri, intre orele 0800 – 1600.
Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.
Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.
Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 243 din 17.06.2017, publicată pe site-ul U.N.B.R.
Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere se depun în intervalul 03 iulie 2017 (ora 8.00) – 31 iulie 2017 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
– În perioada 01 august 2017 – 10 august 2017 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.
Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017”.

ANUNT ORGANIZARE EXAMEN DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT Sesiunea septembrie 2017(pdf)

Hotararea Cons UNBR 244 17-06-2017 Repartizare Taxe Examen (pdf)

Hotararea Cons UNBR 243 17-06-2017 Organizare Examen 2017 (pdf)

Hotararea Cons UNBR 242 17-06-2017 Regulament Examen 2017 (pdf)

Model cerere inscriere examen STAGIAR (pdf)

Model cerere inscriere examen DEFINITIV (pdf)

Acte necesare definitiv (pdf)

Acte necesare – avocat stagiar (pdf)