Sedința Consiliului UNBR din 9 decembrie 2017

Măsuri importante adoptate în ședința Consiliului UNBR din 9 decembrie 2017

  1. Pe baza Informăriifăcute de Președintele UNBR membrilor Consiliului UNBR (dată publicității pe site-ul www.unbr.ro și preluata de unele site-uri de profil juridic) și a dezbaterilor din ședința Consiliului UNBR din 9 decembrie 2017 s-a validat decizia Comisiei Permanente nr. 250/2017 prin care s-a suspendat punerea în aplicare a dispozițiilor Hotărârii privind onorariile minimale care impuneau obligativitatea onorariilor minimale și instituiau măsuri sancționatorii pentru nerespectarea Hotărârii contravenind ”caracterului de recomandare” al onorariilor minimale care trebuie stabilite de Consiliul UNBR potrivit dispozițiilor Legii nr. 25/2007 de modificare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.
  2. S-a adoptat hotărârea de revocare a dispozițiilor Hotărârii Consiliului UNBR privind onorariile minimale care nu au fost puse în aplicare deoarece au fost suspendate înainte de intrarea lor în vigoare prin Decizia 250/2017 a Comisiei Permanente a UNBR și s-au abrogat, în întregime, toate celelalte prevederi ale Hotărârii.
  3. S-a decis ca decanii barourilor sa comunice Comisiei Permanente a UNBR, după dezbateri organizate cu membrii barourilor în cadrul adunărilor generale ordinare ale barourilor din primul trimestru al anului 2018,poziția Barourilor privind problema instituirii onorariilor minimale cu caracter de recomandare și propuneri privind cuprinsul Hotărârii ce ar urma sa fie dezbătută în Consiliul UNBR pe această temă, astfel încât să se prezinte în Consiliul UNBR un material complet ce trebuie să cuprindă pozițiile tuturor Barourilor. Consiliul UNBR urmează să dezbată problema având în vedere pozițiile Barourilor și poziția Consiliului Concurentei în raport de evoluția jurisprudenței Curții Europene de Justiție în această problemă.

Hotarare Consiliu 289-2017_abrogare_revocare DCons 272-2017_onorarii_minimale_comunicata. (pdf)
Hotarare Consiliu 288-2017_ratificare DCP 250-2017_onorarii_minimale_comunicata. (pdf)

Baroul Olt – Vize legitimaţii avocați pentru anul 2018

 

       Baroul Olt – Vize legitimaţii avocați pentru anul 2018

 

Avocații definitivi din Baroul Olt se pot prezenta la sediul baroului în vederea aplicării vizei aferente anului 2018 pe legitimaţiile de avocat tip CCBE, începând cu data de 11 decembrie 2017, între orele 09.00-16.00.

 Avocat Mihaita Bubatu

Decanul Baroului Olt

În atenția avocaților din Baroul OLT

În atenția avocaților din Baroul OLT

      Pe data de 15.12.2017 Baroul Olt organizează “Balul Crăciunului” –  la Restaurant Passion (Cartier Steaua) începand cu orele 18:00. Toți avocații interesați sunt rugați să confirme prezența domului avocat Vespescu Ion la numărul de telefon 0730 613 617 până pe data de 12.12.2017  (inclusiv data 12.12.2017). Avocații care doresc sa participe vor trebui să achite suma de 100 lei.

Cumunicat

 

Baroul Olt
CUI: 4286372
Adresa: STR. GRADINITEI, NR. 14, SLATINA, JUDETUL OLT
Telefon/Fax: 0249/439306
E-mail
baroulolt@yahoo.com

 

COMUNICAT

 

Vă informăm că, în data de 04 decembrie 2017, Decanul Baroului Olt, avocat Mihăiță BUBATU, a participat împreună cu domnul avocat dr. Petruț CIOBANU, Vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România la o întâlnire cu domnul Nicolae Liviu POPA, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, în vederea rezolvării situației de la Baroul Olt – Serviciul de Asistență Judiciară, care a avut loc la Ministerul Justiției.

Menționăm că, ulterior acestei întâlniri, Decanul Baroului Olt, a mai participat la o întâlnire cu același scop și la sediul Uniunii Naționale a Barourilor din România.

 

                                                          DECAN,

                                               Avocat Mihăiță BUBATU