Hotărâri ale Consiliului UNBR privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

Hotărâri ale Consiliului UNBR privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, adoptate în ședința din 09 decembrie 2017

– Hotărârea Consiliului UNBR nr. 290/09.12.2017 prin care s-a decis că începând cu data de 01 ianuarie 2018, venitul de referință utilizat la stabilirea tuturor prestațiilor de asigurări sociale este de 2.550 lei;

– Hotărârea Consiliului UNBR nr. 291/09.12.2017 prin care s-a decis că începând cu data de 01 ianuarie 2018, valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților este de 1.275 lei;

– Hotărârea Consiliului UNBR nr. 292/09.12.2017 prin care s-a decis că începând cu data de 01 ianuarie 2018, cuantumul ajutorului lunar pentru creşterea copilului prevăzut de art. 94 alin. (4) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților este de 700 de lei, pentru fiecare copil;

– Hotărârea Consiliului UNBR nr. 293/09.12.2017 prin care s-a decis că se menține nivelul de 2% din valoarea totală a contribuțiilor la sistem, efectiv încasate, pentru cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A, prevăzută la art. 15 alin.(1) din Statutul CAA;

– Hotărârea Consiliului UNBR nr. 294/09.12.2017 prin care s-a decis că începând cu data de 01 ianuarie 2018, cuantumul ajutorului de deces este de  4.000 lei în cazul asiguratului sau pensionarului și 2.000 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului;

– Hotărârea Consiliului UNBR nr. 295/09.12.2017 prin care s-a decis că se menține contribuția procentuală individuală obligatorie a tuturor avocaților cu drept de exercițiu al profesiei la sistemul C.A.A. la valoarea de 11% și se menține cota minimă de contribuție obligatorie pentru avocații stagiari la valoarea de 80 lei.

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 296 din 09 decembrie 2017

–  privind programul de activități al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel național în anul 2018, ținând cont de calendarul evenimentelor și al acțiunilor programate a fi desfășurate de către barouri (în limita comunicărilor făcute către UNBR), de activitățile planificate la nivelul CCBE – Consiliului Barourilor Europene și ale UIA – Uniunii Internaționale a Avocaților și datelor examenelor organizate prin INPPA, potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Hotarare Consiliu 296-2017_Calendar 2018 (pdf)

Hotarare Consiliu 295-2017_Cote contributii 2018_CAA (pdf)

Hotarare Consiliu 294-2017_Cuantum ajutor deces_CAA (pdf)

Hotarare Consiliu 293-2017_Fondul de functionare CAA (pdf)

Hotarare Consiliu 292-2017_ Ajutor crestere copil_CAA (pdf)

Hotarare Consiliu 291-2017_Valoarea punctului de pensie_CAA (pdf)

Hotarare Consiliu 290-2017_ Venitul de referinta_CAA (pdf)

Sedința Consiliului UNBR din 9 decembrie 2017

Măsuri importante adoptate în ședința Consiliului UNBR din 9 decembrie 2017

  1. Pe baza Informăriifăcute de Președintele UNBR membrilor Consiliului UNBR (dată publicității pe site-ul www.unbr.ro și preluata de unele site-uri de profil juridic) și a dezbaterilor din ședința Consiliului UNBR din 9 decembrie 2017 s-a validat decizia Comisiei Permanente nr. 250/2017 prin care s-a suspendat punerea în aplicare a dispozițiilor Hotărârii privind onorariile minimale care impuneau obligativitatea onorariilor minimale și instituiau măsuri sancționatorii pentru nerespectarea Hotărârii contravenind ”caracterului de recomandare” al onorariilor minimale care trebuie stabilite de Consiliul UNBR potrivit dispozițiilor Legii nr. 25/2007 de modificare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.
  2. S-a adoptat hotărârea de revocare a dispozițiilor Hotărârii Consiliului UNBR privind onorariile minimale care nu au fost puse în aplicare deoarece au fost suspendate înainte de intrarea lor în vigoare prin Decizia 250/2017 a Comisiei Permanente a UNBR și s-au abrogat, în întregime, toate celelalte prevederi ale Hotărârii.
  3. S-a decis ca decanii barourilor sa comunice Comisiei Permanente a UNBR, după dezbateri organizate cu membrii barourilor în cadrul adunărilor generale ordinare ale barourilor din primul trimestru al anului 2018,poziția Barourilor privind problema instituirii onorariilor minimale cu caracter de recomandare și propuneri privind cuprinsul Hotărârii ce ar urma sa fie dezbătută în Consiliul UNBR pe această temă, astfel încât să se prezinte în Consiliul UNBR un material complet ce trebuie să cuprindă pozițiile tuturor Barourilor. Consiliul UNBR urmează să dezbată problema având în vedere pozițiile Barourilor și poziția Consiliului Concurentei în raport de evoluția jurisprudenței Curții Europene de Justiție în această problemă.

Hotarare Consiliu 289-2017_abrogare_revocare DCons 272-2017_onorarii_minimale_comunicata. (pdf)
Hotarare Consiliu 288-2017_ratificare DCP 250-2017_onorarii_minimale_comunicata. (pdf)

Baroul Olt – Vize legitimaţii avocați pentru anul 2018

 

       Baroul Olt – Vize legitimaţii avocați pentru anul 2018

 

Avocații definitivi din Baroul Olt se pot prezenta la sediul baroului în vederea aplicării vizei aferente anului 2018 pe legitimaţiile de avocat tip CCBE, începând cu data de 11 decembrie 2017, între orele 09.00-16.00.

 Avocat Mihaita Bubatu

Decanul Baroului Olt

În atenția avocaților din Baroul OLT

În atenția avocaților din Baroul OLT

      Pe data de 15.12.2017 Baroul Olt organizează “Balul Crăciunului” –  la Restaurant Passion (Cartier Steaua) începand cu orele 18:00. Toți avocații interesați sunt rugați să confirme prezența domului avocat Vespescu Ion la numărul de telefon 0730 613 617 până pe data de 12.12.2017  (inclusiv data 12.12.2017). Avocații care doresc sa participe vor trebui să achite suma de 100 lei.