Organizare examen de primire în profesia de Avocat

ORGANIZARE EXAMEN DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT

Sesiunea martie 2019

 

Uniunea Națională a Barourilor din România organizează examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea martie 2019.

 

Data desfășurării examenului este 03.03.2019 pentru toți candidații.

 

Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 368 din 22.06.2018, publicată pe site-ul U.N.B.R.

Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere se depun în intervalul 17 decembrie 2018 (ora 8.00) – 21 decembrie 2018 (ora 15.00) și 04 ianuarie 2019 (ora 8.00) – 28 ianuarie 2019 (ora 15.00) la secretariatul Baroului Olt  unde candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
– În perioada 29 ianuarie 2019  – 05 februarie 2019 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea martie 2019”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea martie 2019”.

02-Hotarare_Consiliu-organizare-Examen-2018-WEBSITE (pdf)

8968_01-Hotarare_Regulament-examen-2018-website (pdf)

8972_03-Hotarare_Consiliu_repartizare-taxa-examen-WEBSITE (pdf)

Anunt Baroul Olt (doc)

Cerere-tip-inscriere-definitiv-2019 (pdf)

Cerere-tip-inscriere-stagiar-2019 (pdf)

Consimtamant (pdf)

DECLARATIE definitiv (pdf)

DECLARATIE stagiar (pdf)

Hotarare-Consiliu-UNBR-400-examen-martie-2019 (1) (pdf)

Vize legitimaţii avocați pentru anul 2019

Anunț Baroul Olt – Vize legitimaţii avocați pentru anul 2019 și distribuire carduri CCBE reînnoite automat ca urmare a exirării termenului de valabilitate (respectiv cele care expiră în noiembrie și decembrie 2018)

      Avocații definitivi din Baroul Olt se pot prezenta la sediul baroului în vederea aplicării vizei aferente anului 2019 pe legitimaţiile de avocat tip CCBE, începând cu data de 03 decembrie 2018, între orele 09.00-16.00.

Totodată, începând cu data de 03.12.2018 avocații cărora le expiră cardul CCBE se pot prezenta la sediul baroului pentru ridicarea noului card.

Taxa de reînnoire a cardului CCBE este de 55 lei și se va achita în momentul ridicării cardului.

Avocat Mihăiță Bubatu

Decanul Baroului Olt

Conturi aferente plaţilor taxelor profesionale

A N U N Ţ

Având în vedere Hotărârea Consiliului Baroului Olt în şedinţa din data de 13 iulie 2015, vă aducem la cunoştiinţă următoarele:

Pentru plata taxelor profesionale, reprezentând 10% – 11% asupra incasarilor privind contributia la fondul de pensii, precum si pentru cota de 72 de lei lunara datorata Baroului Olt si U.N.B.R., au fost deschise conturi distincte, pentru avocatii care doresc sa-si achite lunar contribuţiile. Avocatul va completa in acest sens declaraţia cu veniturile realizate în luna precedenta, declaraţie ce poate fi descarcata de pe site-ul baroului si transmisa prin e-mail sau fax, dupa ce în prealabil, este indicat, a contacta telefonic baroul pentru a se certifica luna care trebuie plătită precum si suma aferenta incasarilor.

Pentru a nu se percepe penalitati plata trebuie facuta cel mai târziu la data de 25 a lunii urmatoare pentru luna expirata, context in care, ar fi de preferat, ca plăţile sa se faca pana in data de 22 ale lunii, pentru a da posibilitatea decontărilor bancare . Pentru cei care inregistreaza restante suma pe care o transmite baroul trebuie virata in aceeaşi zi întrucât ziua urmatoare se schimba suma datorita penalitatilor.

Conturile de virament sunt:

        Baroul Olt CUI 4286372 – Cont: RO76BRDE290SV59913472900 deschis la BRD Slatina – pentru cota fixa de 72 lei reprezentând taxa Barou, UNBR si Fond Solidaritate pentru contributiile lunare datorate pana la 31.03.2016 si cota fixa de 87 lei pentru contributiile lunare datorate dupa 01.04.2016.

      Filiala Olt a CAA CUI 9414391 – Cont RO57BRDE290SV62735582900 deschis la BRD Slatina – pentru cota de 10% – 11% la incasari.

     Declaratiile de venit vor fi transmise pe adresa de mail filialaoltacaa@gmail.com

declaratie-venituri(pdf)

„ZIUA AVOCATULUI din Baroul Olt ”

A N U N Ț

ÎN ATENȚIA AVOCAȚILOR DIN BAROUL OLT

      Baroul Olt organizează pe data de 23.11.2018 – „ZIUA AVOCATULUI din Baroul Olt ”, eveniment care va avea loc la RESTAURANT  PSG (sala WEDDING ROOM), situat în mun. Slatina, str. Pitești, jud. Olt, începând cu orele 18:00.

 Costul de participare este de 50 lei pentru avocați și de 105 lei pentru însoțitorii care nu sunt avocați.

Termenul limită pentru achitarea costului de participare este 13.11.2018, iar înscrierea se face la barou.

 

DECANUL BAROULUI OLT