PROCESUL – VERBAL al Comisiei Naționale de Examen din data de 12 septembrie 2017

PROCESUL – VERBAL al Comisiei Naționale de Examen din data de 12 septembrie 2017 privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data de 01 septembrie 2017

http://www.inppacentral.ro/procesul-verbal-al-comisiei-nationale-de-examen-din-data-de-12-septembrie-2017-privind-solutionarea-contestatiilor-la-punctaj-formulate-de-candidatii-care-s-au-prezentat-la-examenul-din-dat/