ORGANIZARE EXAMEN DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT

ORGANIZARE EXAMEN DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT

Sesiunea septembrie 2017

 

Data desfășurării examenului este 01.09.2017 pentru toți candidații.

Dosarele de inscriere la examen se depun la sediul Baroului Olt din str. Gradinitei nr. 14, in perioada  03 iulie – 31 iulie 2017, de luni pana vineri, intre orele 0800 – 1600.
Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.
Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.
Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 243 din 17.06.2017, publicată pe site-ul U.N.B.R.
Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere se depun în intervalul 03 iulie 2017 (ora 8.00) – 31 iulie 2017 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
– În perioada 01 august 2017 – 10 august 2017 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.
Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017”.

ANUNT ORGANIZARE EXAMEN DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT Sesiunea septembrie 2017(pdf)

Hotararea Cons UNBR 244 17-06-2017 Repartizare Taxe Examen (pdf)

Hotararea Cons UNBR 243 17-06-2017 Organizare Examen 2017 (pdf)

Hotararea Cons UNBR 242 17-06-2017 Regulament Examen 2017 (pdf)

Model cerere inscriere examen STAGIAR (pdf)

Model cerere inscriere examen DEFINITIV (pdf)

Acte necesare definitiv (pdf)

Acte necesare – avocat stagiar (pdf)